Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Horehronské dni spevu a tanca - 47. ročník

Horehronské dni spevu a tanca - 47. ročník

Popis

Tanec bol a stále je kultúrnym prejavom kolektívu, súčasťou a spolutvorcom spoločenského života.

Výraz folklór vznikol spojením anglických slov folk (ľud, národ) a lore (vedomosti, znalosti). Pôvodný význam slova – „to, čo ľud vie“.

V minulých storočiach, keď sa väčšina ľudových tancov vytvárala, žila podstatná časť národa na vidieku. Preto sa ľudové tance viažu prevažne k vidieckym vrstvám obyvateľstva (roľníkom, pastierom, drevorubačom, baníkom...).

Údaje o nich začínajú v 6. storočí a týkajú sa rôznych slovanských vetiev. Pri mnohých slávnostiach starých Slovanov sa uplatňovali obradné i zábavné tance.

Kontakt

Tel.: +421 048 415 3591, +421 48 6700941,Mail: jozef.fillo@helpa.sk, paluchova@sosbb.sk,

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies