Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Súťaž vo varení gulášu Leopoldov 2013

Súťaž vo varení gulášu Leopoldov 2013
Termín: 31.08.2013
Téma: VARENIE a PEČENIE DOBRôT
Miesto konania: Leopoldov (SR - Trnavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.leopoldov.sk

Popis

Súťaž vo varení gulášu

Spolková záhrada Leopoldov
Začiatok súťaže: 15:00
Vyhodnotenie súťaže: 18:00 – 18:45
Vyhlásenie výsledkov: 19:00
Štartovné: 17,-EUR
Súťažiaci dostanú: 2 kg hovädzieho mäsa
1 kg cibule
1 kg zemiakov

Ostatné ingrediencie a pochutiny si prinesie súťažiaci sám (kotlík, drevo, vodu, koreniny a ostatné pomôcky).
Prihlásiť sa môžu jednotlivci i viacčlenné družstvá.
1.cena: nákupná poukážka 100 EUR
2.cena: nákupná poukážka 75 EUR
3.cena: nákupná poukážka 35 EUR

Spôsob hodnotenia:
Víťaza určí porota vytvorená organizátorom. Súťažiaci sú povinní poskytnúť vzorku guláša pre porotu. Ostatný guláš môže družstvo rozdať, predať- naložiť s ním podľa vlastného uváženia.
Prihlásiť sa do súťaže môžete do 28. 08. 2013 na mestskom úrade v Leopoldove.

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny