Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend
Logo Institut

Kontakt

Mail: info@folklorfest.sk
Tel.: +421 905 898 707
       +421 907 44 20 26
Skype: styk jan
IČO: 11640855
DIČ: 1025565299
Zapísaný: Obvodný úrad Bratislava, Číslo živnostenského registra: 105-628
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Firm, Vložka číslo: 156/B

FOLKLORFEST

Institut Doc. Ján Styk bol založený v roku 1990. Podieľa sa na viacerých projektoch v obchodnej činnosti a v službách. Jedným z projektov je prevádzkovanie web stránky www.folklorfest.sk. Je to výberová stránka, určená pre ľudí ktorí chcú zmysluplne prežiť svoj voľný čas. Táto webová stránka, si dala do vienka zviditeľniť a spropagovať našu kultúru, ľudové zvyky a tradície doma i v zahraničí. Cieľom projektu je podporiť a zatraktívniť turistický ruch na Slovensku a prispieť k oživeniu cezhraničnej kultúrnej výmeny.

Je známe, že turistický ruch je hlavným príjmom vo veľa krajinách na svete. V tých krajinách, kde ho vedia správne spropagovať. Aj naša krajina má nepreberné množstvo podujatí, ktoré sú lákavé ako pre domácich, tak aj pre zahraničných návštevníkov. Žiaľ sa stáva, že turisti sa dozvedia o takomto podujatí, až keď sa už skončí. Ešte častejšie sa stáva, že miestne podujatia nemajú propagáciu vôbec. Je to na veľkú škodu pre podujatie, ale aj pre mesto či obec, ktorá z toho môže mať úžitok v najväčšej miere. Zvlášť naše ľudové zvyky a obyčaje sú pre turistov veľmi zaujímavé a často až atraktívne.

Teší nás obľúbenosť stránky u našich krajanov. Na stránke pribúdajú podujatia, ktoré si sem oni vlastnoručne vkladajú. Prezentujú tu svoje aktivity v krajinách v ktorých žijú.

Významnou motiváciou pre život v obci sú informácie na našej stránke o tom, čo a aké podujatia robia susedia v oblasti turistického ruchu a čím by sa obce mohli inšpirovať v príprave podujatí.

Ďalšou významnou skutočnosťou je, že uvedením na web stránku www.folklorfest.sk sa o podujatiach v obciach a mestách na Slovensku dozvedia návštevníci stránky nie len doma, ale i vo svete. Stránka má Google prekladač do cudzích jazykov.

Je potrebné uviesť, že za krátky čas existencie web stránky www.folklorfest.sk sa ukázala správnosť v orientácii stránky na autentické, menej známe podujatia. Tak napr. podujatia miestneho, či lokálneho významu ako napr. v obciach Kynceľová, Nemce, Sásová, Badín, Selce, Dobrohošť, Krásnohorská Dlhá Lúka, Vlachovo atď., už prekročili hranice Slovenska.

Význam stránky umocňuje skutočnosť, že z nej čerpajú informácie masovokomunikačné médiá, rôzne portály a web stránky, čo zásadne prispieva k realizácii nášho projektu.

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies