Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Vinšujeme Vám... 2019 Levice

Vinšujeme Vám... 2019 Levice
Termín: 17.12.2019
Téma: ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Levice (SR - Nitriansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.mskslevice.sk

Popis

Vinšujeme Vám...2019 Levice

Výchovné pásmo pre žiakov MŠ a ZŠ o tradíciách Vianoc, ktoré poznáme z nedávnej minulosti, ale aj súčasnosti, v podaní detského folklórneho súboru TEKOVANČEK.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny