Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

"Richtárkina vareška" Detvianska Huta 2013

Termín: 15.08.2013 - 18.08.2013
Téma: VARENIE a PEČENIE DOBRôT
Miesto konania: Detvianska Huta (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.detvianskahuta.sk

Popis

"Richtárkina vareška" Detvianska Huta 2013


Štvrtok 15. augusta 2013

Modlitba posvätného ruženca
Slávnostná sv. omša pri príležitosti patrónky našej farnosti – Nanebovzatej P. Márie

Piatok 16. augusta 2013

Biblické príbehy v piesňach (Detský zbor pri kostole Panny Márie
Pomocnice v B. Bystrici – Sásovej)
Ruženec Božieho milosrdenstva
Sv. omša
Adorácia v duchu Taizé

Sobota 17. augusta 2013

Vyloženie Eucharistického Ježiša k celodennej adorácii
a vyslúženie sviatosti zmierenia
Sviatosť zmierenia
Anjel Pána so zamyslením
Príhovor starostky obce p. Jany Hrončekovej a otvorenie súťaže
vo varení „kapustnice“ za sprievodu ľudovej hudby, spevu a tanca
Vystúpenie folklórneho súboru
Vyhodnotenie súťaže spojené s ochutnávkou
Predstavenie divadelnej hry J.G. Tajovský – Ženský zákon
v podaní členov DOS Prameň Detvianska Huta
Ľudová veselica (vstupné: 2,‐ €)
Lucernárium pri kaplnke P. Márie Pomocnice kresťanov
Svätá omša

Nedeľa 18.augusta 2013

Odpustová slávnosť patrónky našej farnosti – Nanebovzatej
Panny Márie a slávenie 170. výročia požehnania farského kostola
Mariánsky hymnus – AKATIST
Slávnostná sv. omša s procesiou

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny