Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

História ľudového spôsobu chytania čvikot v Mačove 2020

História ľudového spôsobu chytania čvikot v Mačove 2020
Termín: 04.04.2020
Téma: RôZNE +++
Miesto konania: Diviaky nad Nitricou - Mačov (SR - Trenčiansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.hipomacov.sk
www.muzeumpd.sk/podujatia/ludovy-sposob-chytania-cvikot-v-macove.html?page_id=5760&month=1

Popis

História ľudového spôsobu chytania čvikot v Mačove 2020

Na podujatí bude prezentované chytanie cvíčal-vtákov, ktoré naši predkovia chytali na obživu spolu s návštevou múzea vtáctva-kde sú vystavené nástroje, ktoré boli na tento účel používané.

Počas dňa budú prednášky a besedy s ornitológom o význame ochrany vtáctva v súčasnosti a vystúpenie sokoliarov...

Oblasť hornej Nitry bola v minulosti známa chytaním a predajom lesného a poľného vtáctva a tento druh doplnkového zamestnania - vtáčnictvo - mal pomerne dlhú tradíciu, ktorá doznievala až v 20. storočí. Prírodné danosti i samotný výskyt rozmanitých druhov vtáctva spolu s obľubou diviny a špeciálne vtáčej diviny, to boli základné podmienky pre rozvoj zamestnania, ktorým si obyvateľstvo spestrovalo jedálny lístok. O obľube vtáctva v kuchyni svedčia záznamy v účtoch bojnického panstva z rokov 1697 - 1698 a v urbári nitrianskeho biskupstva z roku 1694.

Viac o tradícii chytania drozda čvíkotavého (Turdus pilaris) na hornej Nitre i jeho trhovej hodnote sa dozvedia návštevníci podujatia Ľudový spôsob chytania čvíkot v Mačove.

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies