Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Týždeň slovenských knižníc 2020 - 21. ročník celoslovenského podujatia

Týždeň slovenských knižníc 2020 - 21. ročník celoslovenského podujatia
Termín: 02.03.2020 - 08.03.2020
Téma: KULTÚRA
Miesto konania: Celé Slovensko, (SR - Bratislavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.sakba.sk

Popis

Slovenská asociácia knižníc
Spolok slovenských knihovníkov a knižníc

vyhlasujú pre rok 2020
21. ročník celoslovenského podujatia
Týždeň slovenských knižníc

Slávnostné otvorenie Týždňa slovenských knižníc sa uskutoční dňa 2. marca 2020 o 13. hod. v Kráľovskej sieni Slovenskej národnej galérie Zvolenský zámok za účasti zástupcov MK SR, MŠVVaŠ SR, knihovníckych profesijných združení, ZMOS, BSK, magistrátu mesta Zvolena, zriaďovateľov knižníc, zástupcov knižníc a médií. Otvorenie bude spojené aj s tradičným odovzdaním výročnej ceny Slovenskej asociácie knižníc SAKAČIK 2019, niektorej z členských knižníc za jej aktívnu činnosť, resp. za prípravu významného podujatia alebo uskutočnenia významného činu.

Týždňom slovenských knižníc štartujeme mesiac, ktorý je už tradične zameraný ma knihu a čítanie.

Predpokladáme, že počas týždňa vznikne množstvo zaujímavých aktivít a výstupov, preto prosíme podujatia plánované na Týždeň slovenských knižníc včas zaregistrovať na stránke www.sakba.sk a zároveň prosíme o zasielanie elektronických pozvánok alebo informácií o pláne a priebehu podujatí. Uvítame odkazy na webové adresy a prosíme všetkých, ktorí sa do aktivity zapájajú, aby publikovali o svojich podujatiach. Vítame iniciatívy všetkých knižníc, aj tých najmenších obecných knižníc.

Srdečne Vás pozývame aktívne sa podieľať na živých rozhlasových a televíznych vstupoch z knižníc počas celého Týždňa slovenských knižníc 2020!

Veľa úspechov a nových nápadov v Týždni slovenských knižníc, počas marca – mesiaca knihy, aj počas celého roka 2020 všetkým knižniciam na Slovensku želajú

Týždeň slovenských knižníc sa uskutoční v dňoch
2. – 8. marca 2020 pod spoločným mottom:

KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH

Ambasádorka Týždňa slovenských knižníc 2020 Eva Pavlíková,
členka činohry Divadla Andreja Bagara v Nitre.

Moderátor slávnostného otvorenia Týždňa slovenských knižníc 2020 Radoslav Kuric,
herec Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene.

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies