Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

ZRUŠENÉ - - - Diamond Valley Parade 2020 Black Diamond - 52. výročie a oslava 100. výročia Kráľovskej kanadskej jazdnej polície

ZRUŠENÉ - - - Diamond Valley Parade 2020 Black Diamond - 52. výročie a oslava 100. výročia Kráľovskej kanadskej jazdnej polície
Termín: 06.06.2020
Téma: SLÁVNOSTI a FESTIVALY
Miesto konania: Town of Black Diamond, Alberta, Canada, (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.facebook.com/events/473023346704327/
www.town.blackdiamond.ab.ca

Popis

Diamond Valley Parade 2020 Black Diamond - 52. výročie a oslava 100. výročia Kráľovskej kanadskej jazdnej polície

Usporiadateľ: Town of Black Diamond

Sobota 6. júna 2020 o 10:00 – 11:30 hod. UTC-06

Príďte si užiť 52. výročie prehliadky Diamond Valley, oslava 100. výročia kráľovskej kanadskej jazdnej polície.

Come to enjoy the 52nd anniversary of Diamond Valley Tour, celebrating the 100th anniversary of the Royal Canadian Mounted Police.


Mesto Black Diamond
Black Diamond is a sister town to Turner Valley. It has a hospital, shops, hotels and residences, elementary school (K-6th grade), high school (7th-12th grade), hockey rink and a Boys and Girls Club. Black Diamond was so named on account of coal deposits near the original town site. Little oil or gas remains. It is located in Foothills County.

**********************************************************

Black Diamond je sesterské mesto v údolí Turner . Má nemocnicu, obchody, hotely a rezidencie, základnú školu (K-6. Ročník), strednú školu (7.-12. Ročník), štadión pre hokej a klub chlapcov a dievčat . Black Diamond bol pomenovaný kvôli ložiskám uhlia v blízkosti pôvodného mesta. Zostáva ešte málo ropy alebo plynu. Nachádza sa v kraji Foothills .


Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies