Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Balvalfest 2020 - 20. ročník medzinárodného festivalu rómskej hudby a spevu

Balvalfest 2020 - 20. ročník medzinárodného festivalu rómskej hudby a spevu
Termín: 15.08.2020
Téma: SLÁVNOSTI a FESTIVALY
Miesto konania: Kokava nad Rimavicou (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.malohont.sk
www.youtube.com/watch?v=jL77NRxl5uU
www.youtube.com/watch?v=eQSKo3Tj3zY

Popis

Balvalfest 2020 - 20. ročník medzinárodného festivalu rómskej hudby a spevu

Termín: 15.8.2020
Miesto konania: Kokava nad Rimavicou, Amfiteáter
Organizátor: Kultúrno - výchovné občianske združenie Láčho drom

Medzinárodný rómsky festival 13. ročník Balvalfest- Vietorfest 2013

Cieľom projektu je pokračovanie v realizácii projektu medzinárodného festivalu BalvalFest - VietorFest vo zviditeľnení a prezentovaní rómskej kultúry, jej histórie v podaní rómskeho spevu, tanca prostredníctvom umeleckých a amatérskych hudobno – tanečných, speváckych telies a jednotlivcov zo Slovenska a zahraničia s poukázaním na myšlienku šírenia a zachovania rómskej kultúry pred mnohopočetní mi návštevníkmi festivalu i pred širokou verejnosťou, ktorá sa už 20 rokov teší na už im známe podujatie Balvalfest v Kokave nad Rimavicou.

Niekoľko tisíc návštevníkov festivalu a viac ako 400 účinkujúcich bude mať šancu porovnať rôzny žáner hudby a spevu v prevedení profesionálnych a amatérskych hudobných, tanečných telies a dostanú šancu môcť sa prezentovať pred širokou verejnosťou.

Balvalfest nie je iba prehliadkou hudobníkov, má oveľa hlbší význam. Je to hlavne stretnutie ľudí, ktorí považujú svoju kultúru za pevnú súčasť svojej identity. Ľudí, ktorým záleží na tom, aby sa pesničky ich starých otcov nestratili, ale aby ďalej žili v srdciach dobrých ľudí.

Už názov festivalu - Balval, čiže VIETOR,
vyjadruje podstatu rómskej hudby a kultúry, ktorá je voľná, nespútaná a strhujúca. Prostredníctvom hudby Rómovia vyjadrujú svoje emócie a pre mnohých z nich má dôležité miesto v ich živote.

Copyright © 2011 – 2020 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny