Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

NOVÉ - - - Celoslovenská výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet 2020 - 9.ročník

NOVÉ - - - Celoslovenská výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet 2020 - 9.ročník
Termín: 01.12.2020 - 05.02.2021
Téma: KULTÚRA
Miesto konania: Skalica (SR - Trnavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: rodinabezcigariet.sk

Popis

Celoslovenská výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet 2020 - 9.ročník

Spustenie súťaže 1.12.2020
Začatie registrácie užívatelov, posielanie súťažných prác poštou
Začanie hlasovania 15.1.2021
Začína sa hlasovať v internetovej súťaži
Posledné práce musia byť na pošte5.2.2021
Pečiatka na obálke musí mať dátum 5.2.2021
Koniec hlasovania v internetovej kategórii.15.2.2021
O 22.00 hodine sa ukončuje hlasovanie!
Ohlásenie výsledkov 28.2.2021
Na webovej stránke a na facebooku sa oznámia výherci umeleckej súťaže!
Posielame ceny výhercomod 28.2. - 31.3. 2021
Kontrolujte si poštu!

Úlohou je vytvoriť výtvarnú prácu zameranú na nasledovné témy:
· zdravý životný štýl
· ako chcem tráviť voľný čas
· prezentovať negatívny postoj k fajčeniu resp. k iným návykovým látkam
Súťažné kategórie pre okres Skalica:
1. okresná kategória – maľba: žiaci 1. až 4. ročníka ZŠ okresu Skalica
2. okresná kategória – maľba: žiaci 5. až 9. ročníka ZŠ okresu Skalica
Pravidlá súťaže pre okres Skalica :
Súťaž prebieha od 1.12. 2020 do 5.2. 2021
· Na výtvarnej práci 1. a 2. kategórie - je možné pracovať výlučne jednotlivo.
· Príspevky musia byť na zadnej strane označené menom, priezviskom, triedou a školou autora.
· Rozmer diela : formát A4 alebo A3.
· Každý žiak základných škôl Skalického okresu môže zaslať do súťaže maximálne dve súťažné
práce v rámci 1. a 2. kategórie (podľa veku)
· Súťažné práce si zozbiera organizátor po školách po dohode so školou.
· U súťažiacich, ktorý budú ocenený požadujeme udelený súhlas so spracovaním a uverejnením
osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
(GDPR).

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies