Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

NEW / NOVÉ - - - HOW I GOT HERE / AKO SOM SEM DOSTAL 2020 KANADA & USA

NEW / NOVÉ - - - HOW I GOT HERE / AKO SOM SEM DOSTAL 2020 KANADA & USA
Termín: 21.11.2020 - 01.12.2020
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Kanada a USA (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.fortecasting.com/apply
slovakamericancc.wixsite.com/slovakamericancc

Popis

HOW I GOT HERE / AKO SOM SEM DOSTAL 2020 KANADA & USA

In ‘HOW I GOT HERE’, Canadian or American born 14-30 year olds will embark on an adventure of a lifetime as they travel with their Immigrant Parent back to their country of origin. You will immerse yourself in special customs, enjoy thrilling local activities and reunite with important people from your parent’s past. Through this experience you will uncover the challenges and sacrifices that your parent overcame to come to Canada or the US. ‘How I Got Here’ brings two generations closer together by sharing a trip you both will remember for the rest of your lives!

SEEKING ● Canadian-born or US-born 14-30 year olds. ● Either one or both of your parents immigrated to Canada or the US. ● OR if you were raised by or are very close to a grandparent who immigrated to Canada or the US, you can apply with them! ● You have not recently travelled to their country of origin/or you have never gone with them. ● Both you and your parent/grandparent must be interested/available to travel to the country of origin for up to one week in the Spring/Summer of 2021.

For more information and to APPLY go to: www.fortecasting.com/apply
DEADLINE is Tuesday December 1st, 2020 by 11:59pm EST.
Questions: casting@forte-entertainment.com
*********************************************************************************************
V časti „AKO SOM SEM DOSTAL“ sa kanadskí alebo americkí občania narodení vo veku 14 až 30 rokov vydajú na dobrodružstvo na celý život, keď cestujú so svojím rodičom prisťahovalcov späť do svojej krajiny pôvodu. Ponoríte sa do zvláštnych zvykov, užijete si vzrušujúce miestne aktivity a znovu sa stretnete s dôležitými ľuďmi z minulosti vašich rodičov. Vďaka tejto skúsenosti odhalíš výzvy a obete, ktoré tvoj rodič prekonal, aby prišiel do Kanady alebo USA. Film „Ako som sa sem dostal“ zbližuje dve generácie zdieľaním výletu, na ktorý si obaja budete pamätať do konca života!

HĽADÁM● Kanaďania alebo Američania narodení vo veku 14-30 rokov. ● Jeden alebo obaja vaši rodičia sa prisťahovali do Kanady alebo USA. ● ALEBO, ak ste boli vychovávaní prarodičom, ktorý sa prisťahoval do Kanady alebo USA, alebo ste mu veľmi blízki, môžete oň požiadať! ● Nedávno ste necestovali do ich krajiny pôvodu / alebo ste s nimi nikdy necestovali. ● Vy aj váš rodič / starý rodič musíte mať záujem / byť schopní cestovať do krajiny pôvodu až na jeden týždeň na jar / leto 2021.

Ďalšie informácie a PRIHLÁŠKU nájdete na: www.fortecasting.com/apply
DEADLINE je utorok 1. decembra 2020 do 23:59 EST.
Otázky: casting@forte-zábava.com

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny