Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

NOVÉ - - - Maypole / Májka 2021 Melbourne - 8. ročník

NOVÉ - - - Maypole / Májka 2021 Melbourne - 8. ročník
Termín: 01.05.2021
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Melbourne, Victoria, Australia, (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.facebook.com/VodaFest/

Popis

Maypole / Májka 2021 Melbourne - 8. ročník

VodaFest - Česká a Slovenská asociácia a.s.
VodaFest - Czech and Slovak Association Inc.

Český a slovenský festival VodaFest je každoročné folklórne podujatie, ktoré predstavuje kultúrne bohatstvo dvoch komunít žijúcich v austrálskom Melbourne. Je to jednodňová oslava tradícií s folklórnymi tancami, hudobnými vystúpeniami, prehliadkou krojov, ukážkami tradičných umeleckých remesiel a ochutnávkou jedál a piva.

Šumava Peksa Park je rekreačné a komunitné centrum pre priateľov a fanúšikov českých a slovenských krajín v austrálskom Melbourne.

Dobre, ideme milí ľudia ...!
Vodafest s hrdosťou oznamuje MAYPOLE 2021 !!
Uložte si dátum do svojich kalendárov, telefónov a diárov
VodaFest - česká a slovenská asociácia as

Sme nadšení!
Tu je niekoľko noviniek týkajúcich sa našej udalosti Maypole:
- Bezplatný workshop Make-Your-Own_Witch začína o 11:00
- Stravovanie je 15 $ / dospelý a 10 $ / dieťa
- Kofola a Vinea budú na predaj - YAY !!
- Kranské klobásy s chlebom / horčicou / kečupom budú k dispozícii pri táboráku za 5 USD

**** PRINESTE SI HOTOVOST, AK NIE SÚ ŽIADNE ZARIADENIA EFTPOS !! ***

***************************************************************************************************
VodaFest Czech and Slovak Festival is an annual folkloric event that showcases cultural riches of the two communities living in Melbourne, Australia. It is a one-day celebration of the traditions with folkloric dances, musical performances, national costume show, traditional arts & craft demos and food & beer tasting.

Ok here we go lovely people...!
Vodafest is proud to announce MAYPOLE 2021!!
Save the date in your calendars, phones and diaries...

We are getting super-excited!
Here's a few updates regarding our Maypole event:
- The free Make-Your-Own_Witch Workshop starts at 11am
- Meals are $15 / adult and $10 / child
- We will have Kofola and Vinea for sale - YAY!!
- Kransky sausages with bread / mustard / ketchup will be available for the campfire for $5

****PLEASE BRING CASH AS THERE ARE NO EFTPOS FACILITIES!!***

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny