Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

NOVÉ - - - Fakľový sprievod "Faklcúg" 2021 Špania Dolina

NOVÉ - - - Fakľový sprievod
Termín: 07.08.2021 - 08.08.2021
Téma: CECHY, SPOLKY a ZDRUŽENIA | SLÁVNOSTI a FESTIVALY
Miesto konania: Špania Dolina (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.spaniadolina.sk
www.herrengrund.sk
www.klopacka.sk

Popis

Fakľový sprievod "Faklcúg" 2021 Špania Dolina

Areál obce, Špania Dolina
7.8. o 20.30 hod. Faklcúg, pochod permoníkov s fakľami, Banícke bratstvo Herrengrund- Špania Dolina, penzión KLOPAČKA

8.8. o 10.00 hod. Slávnostná paráda, pochod baníkov od kaplnky sv. Klimenta do kostola Premenenia Pána, 11.00 hod Slávnostná banícka sv. omša v kostole Premenenia Pána Špania Dolina.

Po zotmení je pripravený "Faklcúg" – prechod Permoníkov s lampášmi a fakľami po halde Maximilián.

Ak sa teda chystáte na Španiu Dolinu, vezmite si so sebou fakle alebo lampáše.

Faklcúg je nezabudnuteľný zážitok.

Banícke bratstvo Herrengrund- Špania Dolina
je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2003. Poslaním nášho spolku je obnovenie a rozvíjanie viacstoročnej tradície baníckych zvykov, zbieranie, reštaurovanie a uchovávanie pamiatok na banskú činnosť v regióne. Naším cieľom je oboznámiť verejnosť na Slovensku a v zahraničí s históriou ťažby medi na Španej Doline.

Existencia Baníckeho bratstva (Fraternitas Corporis Christi) je historicky doložená listinou z roku 1463. Patrónom špaňodolinských baníkov je sv. Kliment. Naše insígnie, s ktorými dodnes slúžime „aušusnícke služby“, sú z roku 1701.

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies