Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

NOVÉ - - - XXVIII. Dni slovenskej kultúry v Malopoľsku 2021

NOVÉ - - - XXVIII. Dni slovenskej kultúry v Malopoľsku 2021
Termín: 23.07.2021 - 09.10.2021
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Malopoľské vojvodstvo, (Zahraničie - Poľsko)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: tsp.org.pl

Popis

NOVÉ - - - XXVIII. Dni slovenskej kultúry v Malopoľsku 2021

23. jún 2021 – Jurgov, Vyšné Lapše, Krempachy, Nová Belá, Kacvín, Nedeca, Podvlk, Veľká Lipnica

Deň slovenskej poézie a prózy Františka Kolkoviča on-line

6. august 2021 – Krakov, Galéria SSP, ul. św. Filipa 7

18:00 – otvorenie výstavy detských prác súťaže L. Korkoša, Chránené zvieratá a rastliny vo Vysokých Tatrách na Slovensku

15. august 2021 – Fridman, miestny park

14:15 – sprievod dychoviek – živá pozvánka na podujatie

14:30 – vystúpenia súborov: vystúpenie FS Hajduky z Vyšných Lápš, FS Dolina z Krempách, súboru pri Slovenskom dome v Podvlku, súboru Malí Fridmanianie, FS Spiš z Novej Belej, koncert dychovky pri MS SSP v Kacvíne, koncert dychovky z Fridmana, koncert dychovky kanonika Fr. Móša z Novej Belej

21. august 2021 – Stańcowa – Prívarovka – Veľká Lipnica

8:00 – „Ty si sa ozval, národ môj” – prednáška venovaná 100. výročiu úmrtia P.O. Hviezdoslava

9:00 – Druhý individuálny národný výstup na Babiu horu venovaný P.O. Hviezdoslavovi

14:00 – Krajanské stretnutie pod Babou horou – vystúpenia krajanských súborov zo Spiša a Oravy: FS Hajduky z Vyšných Lápš, súboru pri Slovenskom dome v Podvlku, FS Dolina z Krempách, FS Spiš z Novej Belej

9. októbra 2021 – Kacvín, Dom slovenskej kultúry, ul. św. Anny 140

16:30 – prezentácia Almanachu Slováci v Poľsku XXI. venovaného prvej písomnej zmienke o Fridmane, Kacvíne a Nedeci a dejinám týchto obcí, stretnutie pri kameni osadenom pri príležitosti prvej písomnej zmienky o KacvíneSprievodné podujatia:

1. mája – 31. augusta 2021 – Slovenský dom vo Vyšných Lapšoch

Putovná výstava detských prác Pamiatky zapísané do zoznamu UNESCO

1. mája – 31. augusta 2021 – Centrum slovenskej kultúry v Novej Belej

Výstava artefaktov ľudovej kultúry z obce Nová Belá a Folklórny súbor Spiš v zrkadle času

21. mája – 31. augusta 2021 – Slovenský dom v Podvlku, Výstava detských prác Vesmír očami detí

25. júna – 31. augusta 2021 – Spišský skanzen v Kacvíne, Etnografická výstava Kacvínske sypance

Spolupráca: Slovenský inštitút vo Varšave, Redakcia Život

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny