Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Deň Sásovskej uhorky 2022 Banská Bystrica - 150. výročie (1872 - 2022)

Deň Sásovskej uhorky 2022 Banská Bystrica  -  150. výročie (1872  -  2022)
Termín: 30.07.2022
Téma: VARENIE a PEČENIE DOBRôT
Miesto konania: Banská Bystrica - Sásová (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.rudlova-sasova.sk
www.youtube.com/watch?v=spbr5vUW5qY
www.youtube.com/watch?v=0hIUOQXqZE8

Popis

Deň Sásovskej uhorky 2022 Banská Bystrica - 150. výročie (1872 - 2022)

- Podujatie sa uskutoční dňa 30.07. 2022
- SK Sásová Aréna, futbalové ihrisko SK Sásová, Banská Bystrica – Sásová

Jediné podujatie s produktom uhorka na Slovensku. Aj v tomto 11. ročníku to bude nielen o zeleninových špecialitách a trhu ale aj o bohatom programe pre deti a dospelých.

História pestovania a predaja Sásovských uhoriek spojená s koštovkou uhorkových špecialít,kultúrnym programom a tombolou.

Ako je to s výročiami?

Prvé podujatie podobného typu, ako pripravujeme sa naozaj uskutočnilo pred 150 rokmi v roku 1872.

Bude ale..
Ale potom sa poriadanie podujatia prerušilo a odmlčalo na dlhú dobu. V novodobých dejinách sa našla skupina nadšencov Sásovanov a partia okolo Ing. Jána Kollára, Ing. Eleny Púchyovej oživili túto starú tradíciu a už ôsmy rok pripravujú Deň Sásovskej uhorky. Takže v novodobých dejinách je to 8. ročník. Čo si myslíte? Označovať výročia "novodobo", alebo "historicky"?

Tradícia pestovania uhoriek v Sásovej s ochutnávkou sásovskej uhorkovej polievky a iných pochutín z uhoriek s programom.

Vo väčšom rozsahu sa začali uhorky pestovať od roku 1870: “Vzhľadom na svoju kvalitu, chuť a trvácnosť sa dokázali presadiť na vychýrenom banskobystrickom zeleninovom trhu a tak sa už o dva roky neskôr začal používať pojem Sásovská uhorka" a poznali ju aj na cisárskom dvore vo Viedni.

Toto gastronomické pomenovanie sa spomína v monografii o Sásovej a Rudlovej, ktorá vyšla pred dvoma rokmi.

Máloktorý obyvateľ sídliska Sásová vie, že práve táto časť nášho mesta bola významným a úrodným miestom pre uhorky. História pestovania uhoriek tu siaha až do roku 1872, kedy sa uhorky preslávili natoľko, že vznikol samotný názov Sásovská uhorka.

V Sásovej sa uhorky pestovali hlavne v troch lokalitách – na Jelšinách, Močare, a Úhrade. Väčšina týchto lokalít časom zanikla počas výstavby sídliska, poslednou lokalitou s pestovaním uhoriek tak dodnes ostali Jelšiny – časť Lúke.

Keďže tento rok oslavuje Sásovská uhorka svoje 146. výročie, rozhodli sa členovia združenia Náš domov Sásová zorganizovať podujatie, ktorým by aj ostatným obyvateľom najväčšieho banskobystrického sídliska priblížili túto historickú zaujímavosť.

A ešte jedna veľká zaujímavosť: hovorí sa - Je vás ako Sásovanov !!!

Vedzte, že korene má práve v tejto lokalite v Sásovej. Toto príslovie sa bežne používalo na celom Slovensku, no s obľubou ho používali napríklad aj obyvatelia Prahy pri preplnených električkách uviedol pán Ján Kollár, zo Združenia.

„Za známym príslovím sa ukrýva zberateľ a folklorista Adolf Peter Záturecký, ktorý už na konci 19. storočia vydal v Prahe príslovia a porekadlá. Jedným z nich bolo aj príslovie – Toľko je ich ako Sásovanov.“

Neodmysliteľnou súčasťou celého podujatia je samozrejme ochutnávka uhoriek, či už čerstvých, alebo zaváraných. Najväčším lákadlom celého podujatia je nepochybne ochutnávka vynikajúcej studenej uhorkovej polievky. Okrem ochutnávky uhorkových a iných špecialít ponúknu návštevníkom aj tradičný recept na starú uhorkovú polievku. Tá sa počas leta pripravovala studená a bola vynikajúcim osviežením pre koscov na lúkach, ale aj pri práci v domácnostiach.

Uhorkami proti moru

Správca Dokumentačného centra Sásová Ján Kollár informoval, že postupne sa snažia mapovať zaujímavú históriu okolo pestovania Sásovských uhoriek. Archívne materiály hovoria, že tradícia siaha až do 17. storočia, kedy mnohí ľudia verili v ich veľkú liečivú silu a snažili sa ich využívať nielen ako pokrm , ale aj ako liek a prevenciu proti rôznym ochoreniam. Uhorkám sa dokonca pripisoval liečivý význam v boji proti moru. „Konzumáciou uhoriek sa určite zlepšilo fungovanie tráviaceho systému ľudí, no vplyv na liečenie morového ochorenia sa nepotvrdil. Nič to však neubralo z ich obľúbenosti,“ dodal Ján Kollár.
Info:Ján Kollár , Dokumentačné centrum Sásová (DCS), Banská Bystrica

Je veľa,
neskutočne veľa rôznych receptov na studenú uhorkovú polievku. Existuje len jeden, jediný pravý originálny recept. Je to v Sásovej.

Prečo? Pretože to od dávna naše mamy a staré mamy nosili našim otcom a starým otcom do ťažkej práci na poli a v lese.

Ak chcete mať dobrú náladu a pochutnať si na uhorkových špecialitách.

- Večer bude vyžrebovanie tomboly.
- Príďte, pozrite, okoštujte a potešte sa!

@ Autorský článok napísal: Folklorfest.sk
@ Autorské Foto: Folklorfest.sk„Deň Sásovskej uhorky 2022 - 150. výročie ( 1872 - 2022 )“, SK Sásová Aréna (futb. Ihrisko), S pozdravom Ján Kollár, DCS

NOVÉ - - - Deň Sásovskej uhorky 2021 Banská Bystrica – 10. ročník

Podujatie sa uskutoční dňa 31.07. 2021
Areál futbalového ihriska SK Sásová,
Na Zábave 3, Banská Bystrica – Sásová

Jediné podujatie s produktom uhorka na Slovensku. Aj v tomto 10. ročníku to bude nielen o zeleninových špecialitách a trhu ale aj o bohatom programe pre deti a dospelých.

História pestovania a predaja Sásovských uhoriek spojená s koštovkou uhorkových špecialít,kultúrnym programom a tombolou.

Ako je to s výročiami?

Prvé podujatie podobného typu, ako pripravujeme sa naozaj uskutočnilo pred 148 rokmi v roku 1872.

Bude ale..
Ale potom sa poriadanie podujatia prerušilo a odmlčalo na dlhú dobu. V novodobých dejinách sa našla skupina nadšencov Sásovanov a partia okolo Ing. Jána Kollára, Ing. Eleny Púchyovej oživili túto starú tradíciu a už ôsmy rok pripravujú Deň Sásovskej uhorky. Takže v novodobých dejinách je to 8. ročník. Čo si myslíte? Označovať výročia "novodobo", alebo "historicky"?

Tradícia pestovania uhoriek v Sásovej s ochutnávkou sásovskej uhorkovej polievky a iných pochutín z uhoriek s programom.

Vo väčšom rozsahu sa začali uhorky pestovať od roku 1870: “Vzhľadom na svoju kvalitu, chuť a trvácnosť sa dokázali presadiť na vychýrenom banskobystrickom zeleninovom trhu a tak sa už o dva roky neskôr začal používať pojem Sásovská uhorka" a poznali ju aj na cisárskom dvore vo Viedni.

Toto gastronomické pomenovanie sa spomína v monografii o Sásovej a Rudlovej, ktorá vyšla pred dvoma rokmi.

Máloktorý obyvateľ sídliska Sásová vie, že práve táto časť nášho mesta bola významným a úrodným miestom pre uhorky. História pestovania uhoriek tu siaha až do roku 1872, kedy sa uhorky preslávili natoľko, že vznikol samotný názov Sásovská uhorka.

V Sásovej sa uhorky pestovali hlavne v troch lokalitách – na Jelšinách, Močare, a Úhrade. Väčšina týchto lokalít časom zanikla počas výstavby sídliska, poslednou lokalitou s pestovaním uhoriek tak dodnes ostali Jelšiny – časť Lúke.

Keďže tento rok oslavuje Sásovská uhorka svoje 146. výročie, rozhodli sa členovia združenia Náš domov Sásová zorganizovať podujatie, ktorým by aj ostatným obyvateľom najväčšieho banskobystrického sídliska priblížili túto historickú zaujímavosť.

A ešte jedna veľká zaujímavosť: hovorí sa - Je vás ako Sásovanov !!!

Vedzte, že korene má práve v tejto lokalite v Sásovej. Toto príslovie sa bežne používalo na celom Slovensku, no s obľubou ho používali napríklad aj obyvatelia Prahy pri preplnených električkách uviedol pán Ján Kollár, zo Združenia.

„Za známym príslovím sa ukrýva zberateľ a folklorista Adolf Peter Záturecký, ktorý už na konci 19. storočia vydal v Prahe príslovia a porekadlá. Jedným z nich bolo aj príslovie – Toľko je ich ako Sásovanov.“

Neodmysliteľnou súčasťou celého podujatia je samozrejme ochutnávka uhoriek, či už čerstvých, alebo zaváraných. Najväčším lákadlom celého podujatia je nepochybne ochutnávka vynikajúcej studenej uhorkovej polievky. Okrem ochutnávky uhorkových a iných špecialít ponúknu návštevníkom aj tradičný recept na starú uhorkovú polievku. Tá sa počas leta pripravovala studená a bola vynikajúcim osviežením pre koscov na lúkach, ale aj pri práci v domácnostiach.

Uhorkami proti moru

Správca Dokumentačného centra Sásová Ján Kollár informoval, že postupne sa snažia mapovať zaujímavú históriu okolo pestovania Sásovských uhoriek. Archívne materiály hovoria, že tradícia siaha až do 17. storočia, kedy mnohí ľudia verili v ich veľkú liečivú silu a snažili sa ich využívať nielen ako pokrm , ale aj ako liek a prevenciu proti rôznym ochoreniam. Uhorkám sa dokonca pripisoval liečivý význam v boji proti moru. „Konzumáciou uhoriek sa určite zlepšilo fungovanie tráviaceho systému ľudí, no vplyv na liečenie morového ochorenia sa nepotvrdil. Nič to však neubralo z ich obľúbenosti,“ dodal Ján Kollár.
Info:Ján Kollár , Dokumentačné centrum Sásová (DCS), Banská Bystrica

Je veľa,
neskutočne veľa rôznych receptov na studenú uhorkovú polievku. Existuje len jeden, jediný pravý originálny recept. Je to v Sásovej.

Prečo? Pretože to od dávna naše mamy a staré mamy nosili našim otcom a starým otcom do ťažkej práci na poli a v lese.

Ak chcete mať dobrú náladu a pochutnať si na uhorkových špecialitách.

- Večer bude vyžrebovanie tomboly.
- Príďte, pozrite, okoštujte a potešte sa!

@ Autorský článok napísal: Folklorfest.sk
@ Autorské Foto: Folklorfest.sk

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny