Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

ROK ODKAZU ŠTÚROVCOV 2022

ROK  ODKAZU  ŠTÚROVCOV  2022
Termín: 01.01.2022 - 31.12.2022
Téma: KULTÚRA
Miesto konania: Slovensko, (SR - Bratislavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: matica.sk/matica-slovenska-vyhlasila-rok-2022-za-rok-odkazu-sturovcov/
matica.sk/narodne-kalendare-matice-slovenskej-na-rok-2022-su-uz-v-predaji

Popis

Matica slovenská vyhlásila budúci rok za Rok odkazu štúrovcov 2022. Pri tejto príležitosti vydala knižný titul Národný kalendár 2022, v ktorom venuje pozornosť okrúhlym výročiam významných štúrovských i matičných osobností.

„V roku 2022 uplynie presne dvesto rokov od narodenia viacerých významných štúrovcov, ku ktorým patria dobre známi Ján Francisci, Janko Kráľ, Ján Rotarides, Ján Kalinčiak a ďalší. Pre Maticu slovenskú však nemajú význam len ako národní buditelia, ale mnohí z nich boli úplne prvými matičiarmi. Samotný Ján Francisci bol nielen kľúčovou postavou štúrovského hnutia, ale aj vzniku Matice slovenskej v roku 1863, v ktorej bol doživotným čestným podpredsedom,“ priblížil predseda MS Marián Gešper. Ako zdôraznil, kultúrna, vedecká a osvetová činnosť Matice slovenskej v národnom kontexte sa bude budúci rok niesť práve v znamení štúrovského odkazu. Medzi ďalšími štúrovcami, ktorí oslávia dvojstoročnicu, je politik a právnik Štefan Marko Daxner, hudobný skladateľ August Horislav Krčméry, maliar Peter Michal Bohúň, revolucionár Ľudovít Jaroslav Šulek a básnik Jakub Grajchman.

Najnovší Národný kalendár, ktorý predstavuje tradičnú matičnú publikáciu venovanú výročiam v danom roku, obsahuje viac ako sedemdesiat príspevkov od popredných slovenských autorov. Čitatelia v ňom nájdu zaujímavé osudy desiatok osobností slovenskej histórie, ale aj jej zlomové a závažné udalosti. Autori opisujú tragické okolnosti úmrtia Vladimíra Clementisa, člena Výboru MS, ponúkajú úvahu k storočnici spisovateľa a predsedu MS Vladimíra Mináča a venujú sa kariére pilota Otta Smika či životnej ceste generála Ferdinanda Čatloša. Neopomenuli nedožité osemdesiate narodeniny Vladimíra Dzurillu či päťdesiate výročie narodenia futbalového talentu Petra Dubovského. Tieto výročia sú v rámci dlhodobej kalendárovej tradície v Matici slovenskej zvýraznené aj v stolovom a nástennom kalendári na rok 2022.

Objednávka národných kalendárov 2022 https://matica.sk/narodne-kalendare-matice-slovenskej-na-rok-2022-su-uz-v-predaji/

Národné kalendáre si môžete objednať nasledovne:

e-mailom: periodika@matica.sk

telefonicky alebo SMS na t. č.: 0918 904 931

alebo poštou na adrese: Matica slovenská, Ul. P. Mudroňa 1, 036 01 Martin.

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies