Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Špaňodolinský štiarc 2022 Špania Dolina

Špaňodolinský štiarc 2022 Špania Dolina
Termín: 16.07.2022
Téma: VARENIE a PEČENIE DOBRôT
Miesto konania: Špania Dolina (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.klopacka.sk
www.spaniadolina.sk

Popis

Špaňodolinský štiarc 2022 Špania Dolina

Dňa 16.7.2022
Organizátor: O.Z.Zvyky a tradície, Obec Špania Dolina

Copyright © 2011 – 2022 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny