Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Rytierske dni Bojnice 2013

Rytierske dni Bojnice 2013
Termín: 26.09.2013 - 29.09.2013
Téma: SLÁVNOSTI a FESTIVALY
Miesto konania: Bojnice (SR - Trenčiansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.snm.sk

Popis

Rytierske dni Bojnice 2013

sú výchovno-vzdelávacie a zábavné podujatie zamerané predovšetkým na deti a organizované školské skupiny.

Námet vychádza z dejín bojnického zámku a prostredníctvom širšie koncipovaných príbehov sa snaží oživiť postavy rytierov z minulosti a ich výchovu ku kladným životným hodnotám a stavovským cnostiam.

Vstupné:
Dospelý 1 osoba 8,00 €
Dieťa od dovŕšenia 6 rokov do dovŕšenia 15 rokov 4,00 €
Dieťa od dovŕšenia 3 rokov do dovŕšenia 6 rokov 1,00 €

Príplatok za:
Použitie fotoaparátu 2,00 €
Použitie videokamery 5,00 €

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny