Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Ostatki - Fašiangy 2022 Krempachy - XXVI. ročnik

Ostatki - Fašiangy 2022 Krempachy - XXVI. ročnik
Termín: 01.03.2022
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Krempachy (Zahraničie - Poľsko)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: tsp.org.pl

Popis

Ostatki - Fašiangy 2022 Krempachy

Tradičné podujatie Ostatki – Fašiangy Krempachy 2022
sa uskutočňuje opäť v online edícii a všetky podrobné informácie k tomu nájdete dolu v pravidlách.

Termín zasielania nahrávok do 1. marca 2022
na adresu e-mail: zg@tsp.org.pl

PRAVIDLÁ FOLKLÓRNEJ PREHLIADKY
XXVI. OSTATKI-FAŠIANGY KREMPACHY 2022
Organizátor: Spolok Slovákov v Poľsku
Spolu usporiadatelia: Miestna skupina Spolku Slovákov v Krempachoch, Slovenský inštitút vo Varšave, Centrum slovenskej kultúry v Novej Belej.

„OSTATKI-FAŠIANGY Krempachy 2022” sú folklórnou prehliadkou, ktorá sa v roku 2022 opäť uskutoční vo forme on-line. Program bude pozostávať zo súťaží: sólistov – spevákov, speváckych skupín, sólistov – inštrumentalistov, ľudových kapiel a taktiež z prezentácie tradičných zvykov a obradov, ktoré sú kultivované regionálnymi súbormi na spišskom Zamagurí a hornej Orave, pričom ich cieľom je udržiavanie a kultivovanie národnej identity slovenskej národnostnej menšiny v krajanskom prostredí.

Súťaže:

* sólistov – spevákov bez hudobného sprievodu, čas vystúpenia do 5 minút,

* spevácke skupiny (2-5 osôb) bez hudobného sprievodu, čas vystúpenia do 5 minút,

* sólistov – inštrumentalistov, čas vystúpenia do 5 minút,

* ľudové kapely (2-5 osôb), čas vystúpenia do 5 minút.

Vekové kategórie:

- deti a mládež do 17 rokov (v tejto kategórii prosíme uviesť koľko má súťažiaci rokov),
- dospelí.

Účastníci prezentujú najviac dve piesne alebo dve diela, z ktorých minimálne jedno musí byť v slovenčine.
Podmienkou účasti na súťaži je zaslanie alebo dodanie nahrávky, spolu s prihláškou a taktiež vyhlásením vo veci autorských práv a RODO na adresu:
Spolok Slovákov v Poľsku, św. Filipa 7, 31-150 Krakov

tel. 12 632 66 04, 12 634 11 27, e-mail: zg@tsp.org.pl

v termíne do dňa 1.03.2022

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny