Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

"Hurbánek" v Radošovských vinohradoch 2022 Radošovce

Termín: 20.05.2022 - 22.05.2022
Téma: VINOBRANIE a VÍNO
Miesto konania: Radošovce (SR - Trnavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.vinspol.sk

Popis

"Hurbánek" v Radošovských vinohradoch 2022 Radošovce

V dňoch 20.-22.05.2022 - Radošovský Hurbánek - Radošovské vinohrady

Oslava patróna všetkých vinohradníkov sv. Urbana s bohatým kultúrnym programom.

Tento rok spojený aj s oslavou 100-ého výročia postavenia kaplnky sv.Urbana vo vinohradoch.

"Hurbánek" v Radošovských vinohradoch. Oslava patróna všetkých vinohradníkov sv. Urbana s bohatým kultúrnym programom.

Podujatie v radošovských vinohradoch má už dlhú tradíciu. Na konci mája býva vo vinohradníckych obciach rušnejšie ako inokedy.

Na toto obdobie totiž pripadá slávenie sv. Urbana, ochrancu vína, vinárov a vinohradníkov. Svojho patróna patrične uctia aj vinohradníci z Radošoviec tradičným „ Radošovským Hurbánkom“.

Program ešte upresníme, ale určite nebude chýbať piatková zábava pre mladých, starších a vytrvalých, vystúpenia mladých talentovaných speváckych skupín, cimbálová muzika, hodová zábava a vinotéka miestnych vín.

V nedeľu sa tradične uskutoční sprievod krojovaných ku kaplnke sv. Urbana postavenej v r.1921, kde sa následne uskutoční sv.omša za živých aj mŕtvych vinohradníkov.

Historicky sú vinohrady v Radošovciach doložené v roku 1555, keď tu hospodársky správca révayovskej časti Holíčsko-šaštínskeho panstva vyberal vínový desiatok. Takmer každý poddaný mal vinicu, ešte aj želiari, ktorí iné pozemky nemali, obrábali kúsok vinohradu. V tom čase bolo v Radošovciach 10 vinohradov.

V radošovských vinohradoch je doložená v 18. storočí aj Kaplnka sv. Urbana. V roku 1764 richtár, pudmistr a celá obec mestečka dali na jej opravu 50 zlatých. V písomnosti sa uvádza, že kaplnka stojí vo vinohradoch, „které nekdy pekné a užitečné boli, ale pro nepokojné časy a promenitedlné vlastnosti zemi skazu vzali a zahynuli.“ Túto skutočnosť potvrdzuje aj baťáňovská vizitácia z roku 1788. Uvádza, že o Kaplnku sv. Urbana, pápeža a mučeníka, sa stará obec i to, že na sviatok sv. Urbana sem prichádza kňaz s miništrantmi a veriaci na slávnostnú hodovú bohoslužbu. Dlhé roky je tu zakorenená tradícia každoročných vinohradníckych slávností - hodov na svätého Urbana. V roku 1921 bola postavená súčasná kaplnka sv. Urbana. Obec Radošovce, Vinohradnícky spolok Radošovce a miestny podnikatelia v roku 2010 zrekonštruovali strechu, v roku 2019 fasádu a pódium pred kaplnkou.
Sv. Urban – oroduj za Nás

Copyright © 2011 – 2022 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny