Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Na Deň detí výlet do Anglesea / Kids Day Trip To Anglesea 2022 Melbourne

Na Deň detí výlet do Anglesea / Kids Day Trip To Anglesea  2022 Melbourne
Termín: 03.04.2022
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Melbourne, Victoria, Australia, (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.facebook.com/pages/Anglesea-Beach/186506581390722

Popis

Na Deň detí výlet do Anglesea / Kids Day Trip To Anglesea 2022 Melbourne

NEDEĽA 3. APRÍLA 2022 O 1:00 UTC+02
Pláž Anglesea

Podujatie, ktoré usporadúva Slovenský spoločenský klub Ľudovít Štúr

Po dvoch dlhých rokoch, keď sa deti nemohli spojiť, organizujeme vzrušujúci jednodňový výlet do Anglesea.

Požičiame si autobus, pričom uprednostníme deti (pod dohľadom dospelých), v závislosti od záujmu môžeme zorganizovať väčší autobus, do ktorého sa zmestí viac ľudí.
Všetci ostatní sa tam s nami môžu stretnúť.

STRETNUTIE v Slovenskom spoločenskom klube o 9:00 NÁVRAT o 18:00.
- CENA -
20 dolárov za sedadlo
- OBED -
Pre deti budú pripravené ryby a hranolky.
- ČO PRINIESŤ -
Uterák, kúpajúci sa, opaľovací krém, klobúk, občerstvenie, voda.
- AKTIVITY -
- futbalový zápas
- aktivity spojené s hradom z piesku
- návšteva čokoládovne (prineste si vreckové)
- voľný čas
- ODPOVEDZTE PROSÍM -
Do 22. marca
Napíšte nám správu na našej facebookovej stránke alebo kontaktujte Emily na čísle 0430 337 158.
Dúfame, že uvidíme čo najviac detí

*******************************************************************************************
NEDEĽA 3. APRÍLA 2022 O 1:00 UTC+02
Kids Day Trip To Anglesea
Anglesea Beach

Podujatie, ktoré usporadúva Slovak Social Club "Ludovit Stur"
Anglesea Beach

After two long years of the kids not being able to come together we're organising an exciting day trip to Anglesea.
We'll be hiring a bus, prioritising the kids (supervised by adults) depending on interest we may organise a bigger bus that can fit more people.
Everyone else is welcome to meet us there.
MEETING at the Slovak Social Club at 9am RETURNING at 6pm.
- PRICE -
$20 per seat
- LUNCH -
Fish and chips will be provided for kids.
- WHAT TO BRING -
Towel, bathers, sunscreen, hat, snacks, water.
- ACTIVITIES -
- soccer match
- sandcastle activities
- chocolate factory visit (bring pocket money)
- free time
- RSVP -
By the 22nd March
Please message our Facebook page or contact Emily on 0430 337 158.
We hope to see as many kids as possible

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny