Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Súťaž vo varení kotlíkovej kapustnice Hnúšťa 2013 - 6. ročník

Súťaž vo varení kotlíkovej kapustnice Hnúšťa 2013 - 6. ročník
Termín: 05.10.2013
Téma: VARENIE a PEČENIE DOBRôT
Miesto konania: Hnúšťa (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.hnusta.sk

Popis

M E S T O H N Ú Š Ť A

Vás pozýva na VI. ročník "Súťaže vo varení kotlíkovej kapustovej polievky"

5. októbra 2013 - pri MsKS v Hnúšti

P r o p o z í c i e:

Organizátori: Mesto Hnúšťa a Mestské kultúrne stredisko Hnúšťa
Miesto: Hnúšťa – priestor za MsKS
Dátum: 5. októbra 2013 - sobota - od 08.00 hodiny
• bude sa variť kotlíková polievka z kyslej kvasenej kapusty, podľa
osvedčených receptov.
• prihlášky: kto si trúfa súťažiť vo varení a verejne prezentovať svoju
kapustnicu, môže sa do 27. 9. (septembra) 2013 prihlásiť do súťaže
• podujatie sa koná len v prípade vyhovujúceho nedaždivého počasia
• na "prepláchnutie“ hrdla medzi jednotlivými vzorkami kapustovej polievky bude k dispozícii pivo a nealkoholické nápoje

ČASOVÝ HARMONOGRAM SÚŤAŽE:

• o 08.00 prezentácia súťažiacich družstiev pred MsKS v Hnúšti, rozmiestnenie tímov do priestoru, rozloženie prístreškov......
• o 09.00 hodine zapálenie ohňov, spoločný začiatok varenia
( všetky ingrediencie použité na prípravu polievky musia byť v surovom stave – bez predprípravy, predvarenia a pod./výnimkou je „pác“ – naloženie mäsa v „zóske“/)........
• o 12.00 ukončenie varenia, odoberú sa vzorky pre odbornú degustáciu vzoriek a začiatok ochutnávky uvarených polievok (čas je pre všetky tímy záväzný), potom bude môcť výtvory ochutnať aj verejnosť.
• o 13.00 vyhlásenie výsledkov
• a potom až do ..... neplánované voľné pojedanie, popíjanie a debaty s priateľmi

Veríme, že sa do tejto súťaže zapoja „kuchárske družstvá“ z mesta Hnúšťa, ale aj priatelia z okolitých miest a obcí Hnúšte.

Copyright © 2011 – 2022 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny