Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

8. Deň Boba Bakera / 8th Bob Baker Day 2022 Los Angeles

8. Deň Boba Bakera / 8th Bob Baker Day 2022 Los Angeles
Termín: 09.04.2022
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Los Angeles, California, USA, (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.priateliaslovenskehofolkloru.com

Popis

8. Deň Boba Bakera / 8th Bob Baker Day 2022 Los Angeles

Ahoj jar! Na Deň Boba Bakera 2022
Bezplatný festival, ktorý oslavuje život a odkaz Boba Bakera v LA State Historic Park

Sobota 9. apríla 2022 od 10:00 do 17:00

Panoráma Velaslavasay sa zúčastňuje na slávnom stretnutí 8. ročníka Dňa Boba Bakera

Sobota 9. apríla 2022

--- LA Historic State Park - 1245 N Spring St, Los Angeles, CA 90042 ---

od 10:00 do 17:00

Bezplatný festival živej hudby, bábkových predstavení, mágie, balónov, food truckov, slnka, špeciálnych hostí a ešte oveľa viac, to všetko oslavuje život a odkaz Boba Bakera, zakladateľa bábkového divadla Boba Bakera !

Velaslavasay Panorama v spolupráci s OneHouse Arts (súčasná umelecká škola pre deti) predstaví stánok s veľkonočnými tradíciami na Slovensku.

Naučte sa pár slovných spojení v slovenčine a podieľajte sa na tvorbe spoločného veľkonočného kríka s papierovým remeslom inšpirovaným tradičnou tvorbou kraslice — maľovaných, farbených či inak zdobených vajíčok, ktoré symbolizujú príchod sezóny kvitnutia.

Farbenie s múzeom Forest Lawn , Bubbles s Megan the Bubbloologist , vystúpenia Pacific Opera Project a Majstra rozprávkovej krajiny pre deti Randala Metza

----- toto je podujatie mimo sídla v Štátnom historickom parku Los Angeles ------

Účasť Velaslavasay Panorama na Dni Boba Bakera je čiastočne možná vďaka podpore Kalifornskej umeleckej rady, dozornej rady okresu Los Angeles prostredníctvom oddelenia umenia a kultúry okresu Los Angeles a spoločnosti Velaslavasay Panorama Enthusiast Society.

*********************************************************************************************
Ahoj Spring! At Bob Baker Day 2022
A free festival that celebrates the life and legacy of Bob Baker at LA State Historic Park

Saturday, April 9, 2022 - 10:00am to 5:00pm

The Velaslavasay Panorama participates in a glorious gathering of the 8th Annual Bob Baker Day

Sobota 9. apríla 2022

--- LA Historic State Park - 1245 N Spring St, Los Angeles, CA 90042 ---

od 10:00 do 17:00

Saturday April 9th, 2022

--- LA Historic State Park - 1245 N Spring St, Los Angeles, CA 90042 ---

10:00 a.m. to 5:00 p.m.

A free festival of live music, puppet shows, magic, balloons, food trucks, sunshine, special guests, and much, much more, all celebrating the life and legacy of Bob Baker, founder of the Bob Baker Marionette Theater!

The Velaslavasay Panorama, in partnership with OneHouse Arts (a contemporary art school for kids), will present a booth on Eastertime traditions in Slovakia. Learn a few phrases in Slovak while participating in the creation of a communal Easter Bush with a paper craft inspired by the traditional creation of kraslica— painted, dyed or otherwise decorated eggs that symbolize the arrival of blossom season.

Coloring with Forest Lawn Museum, Bubbles with Megan the Bubblologist, performances by Pacific Opera Project and by Children’s Fairyland Master Puppeteer Randal Metz

----- this is an offsite event at the Los Angeles State Historic Park ------

The Velaslavasay Panorama's participation in Bob Baker Day is made possible in part through support from the California Arts Council, Los Angeles County Board of Supervisors through the Los Angeles County Department of Arts and Culture and the Velaslavasay Panorama Enthusiast Society.

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny