Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Mitrove dni Ludrová 2013

Mitrove dni Ludrová 2013
Termín: 28.09.2013
Téma: ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Ludrová (SR - Žilinský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.ludrova.sk

Popis

Mitrove dni Ludrová 2013

Valaské hody nazývané mitrovanie sa spájali s ukončením pastierskej sezóny, ktorá sa viaže k sviatku svätého Demetera alebo Mitra.

Bačovia a valasi sa v tom období vracali do dedín vo sviatočných šatách a v kostole obetovali syr a oštiepky.

Potom nasledovalo vyúčtovanie sa s majiteľmi oviec a spoločná hostina, ktorej neodmysliteľnou súčasťou bola hudba, tanec a spev.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny