Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Olympijský festival detí mesta Banská Bystrica 2022 – 2. stupeň ZŠ

Olympijský festival detí mesta Banská Bystrica 2022 – 2. stupeň ZŠ
Termín: 25.05.2022
Téma: RôZNE +++ | PRETEKY a SÚŤAŽE
Miesto konania: Banská Bysrica (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.banskabystrica.sk/podujatia/olympijsky-festival-deti-mesta-banska-bystrica/

Popis

Olympijský festival detí mesta Banská Bystrica 2022 – 2. stupeň ZŠ

Dňa 25. mája, 9:00 — 14:00

Jednou z ambícií Banskej Bystrice – Európskeho mesta športu je rozvoj športových aktivít detí a mládeže. V súlade s olympijskou myšlienkou, ktorá už po tisícročia rozvíja telo i ducha, posilňuje priateľstvá, súťaženie podľa pravidiel fair play, pomoc súperovi, či učí poznanie vážiť si všetkých ľudí.

Cieľom Olympijského festivalu detí Mesta Banská Bystrica je formovanie trvalého vzťahu detí a mládeže k športu, zapojenie čo najväčšieho počtu žiakov do súťaží, spojenie športu s olympijskou výchovou na základe troch pilierov propagujúcich olympizmus, ktorými sú Pohyb, Vzdelávanie a Poznávanie.

Organizátorom Olympijského festivalu detí Mesta Banská Bystrica ďalej len „OFDM“ je Mesto Banská Bystrica v spolupráci s Centrom voľného času Havranské 9, Centrum voľného času Junior, ZŠ Golianova 8, ZŠ Ďumbierska
17, ZŠ J.G. Tajovského, Gaštanová 12 a Olympijským klubom v Banskej Bystrici. OFDM sa zúčastňujú žiaci I.
stupňa ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a žiaci II. stupňa základných škôl na území mesta.

Účasť škôl je dobrovoľná.

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies