Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

8. Rusínska zábava v Košiciach 2013

8. Rusínska zábava v Košiciach 2013
Termín: 11.10.2013
Téma: CECHY, SPOLKY a ZDRUŽENIA
Miesto konania: Košice (SR - Košický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.molody.rusyny.org

Popis

8. Rusínska zábava v Košiciach / 8. РУСИНЬСКА ЗАБАВА В КОШЫЦЯХ 2013

Pozývame Vás na 8. RUSÍNSKU ZÁBAVU V KOŠICIACH
Počas večera sa o tanečnú zábavu postará hudobná skupina Geroc´k z Humenného.

Predaj lístkov na www.rezervovane.sk
Predaj lístkov od 12.09.2013 20:00hod

POZOR NEPREHLIADNITE!!!
Vstup možný len s preukázaním sa a predložením kódu, ktorý dostanete po rezervácií a zaplatení lístka!
Preto je nutné zadávať pri rezervácií meno človeka, ktorý bude na danom mieste aj sedieť, nie toho, ktorý lístky rezervuje!
Inak nebude na zábavu pustený!!!

V pripade neočakávanych zmien je nutne kontaktovať organizátorov.

Vyžaduje sa spoločenské oblečenie.
Vlastné alkoholické nápoje sú zakázané.

Heslo pre rezerváciu: r5z5rvac1a
číslo účtu: 1140619504/8410
Cena lístka: 13,00€/osoba

POZOR!!!
NEZABUDNITE prosím VÁS na to, že aj prevod trvá istý čas a je potrebné, aby peniaze už boli pred ukončením rezervácie na NAŠOM účte!!!

POZOR!!!
V prípade, že ste zaplatili neskoro, alebo nie ste si istí, že peniaze budú včas pripísane na náš účet, je NUTNÉ kontaktovať organizátorov na: rusinska.zabava.ke@gmail.com
************************************************************************************************************
Позýваме Вáс на 8. РУСÍНСКУ ЗÁБАВУ В КОШIЦIАЦГ Почас вечера са о танечнú зáбаву постарá гудобнá скупiна Ґероц´к з Гуменнéго. Предай лíстков на www.резервоване.ск Предай лíстков од 12.09.2013 20:00год ПОЗОР НЕПРЕГЛIАДНIТЕ!!! Вступ можнý лен с преукáзанíм са а предложенíм кóду, кторý достанете по резервáцií а заплатенí лíстка! Прето є нутнé задáвать прi резервáцií мено чловека, кторý буде на даном мiесте ай седiеть, нiе того, кторý лíстки резервує! Iнак небуде на зáбаву пустенý!!! В прiпаде неочакáваних змiен є нутне контактовать орґанiзáторов. Вижадує са сполоченскé облеченiе. Властнé алкоголiцкé нáпоє сú закáзанé. Гесло пре резервáцiу: р5з5рвац1а чíсло úчту: 1140619504/8410 Цена лíстка: 13,00€/особа

ПОЗОР!!!
НЕЗАБУДНIТЕ просíм ВÁС на то, же ай превод трвá iстý час а є потребнé, аби пенiазе уж болi пред уконченíм резервáцiе на НАШОМ úчте!!!

ПОЗОР!!!
В прíпаде, же сте заплатiлi нескоро, алебо нiе сте сi iстí, же пенiазе будú вчас прiпíсане на нáш úчет, є НУТНÉ контактовать орґанiзáторов на: русiнска.забава.ке@ґмаiл.цом

Ďalšie informácie
rusinska.zabava.ke@gmail.com
русiнска.забава.ке@ґмаiл.цом
rusinskа.zаbаvа.kе@gmаil.cоm

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies