Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Rusínsky festival 2014 - Svidník, 2. ročník

 Rusínsky festival 2014 - Svidník, 2. ročník
Termín: 19.05.2014 - 25.05.2014
Téma: CECHY, SPOLKY a ZDRUŽENIA | SLÁVNOSTI a FESTIVALY
Miesto konania: Svidník (SR - Prešovský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.rusinskyfestival.sk

Popis

Rusínsky festival Svidník 2014 - 2. ročník

Rusínsky festival je nové kultúrne podujatie, ktoré sa prvýkrát odohralo na konci mája 2013 v areáli svidníckeho amfiteátru. Heslo festivalu znie „od Rusínov, pre všetkých“ a nosným odkazom festivalu je tolerancia a spolupráca medzi národnosťami nielen na území Slovenska. Za festivalom stojí snaha predstaviť rusínsku kultúru v celoštátnej pôsobnosti a na európskej úrovni.

V uplynulých dňoch sme ukončili bilancovanie prvého ročníka s týždeň trvajúcim programom a návštevou viac ako 8300 divákov.

O novom Rusínskom festivale

Podujatie pripravené Rusínmi pre všetkých. Festival prináša unikátny program, v ktorom vystúpia hudobné skupiny, tanečné a divadelné súbory. Súčasťou týždeň trvajúceho podujatia budú výstavy umeleckých diel, premietanie filmov a besedy. Festival ako celok je výsledkom snahy o priblíženie sa divákovi každej vekovej kategórie.

Rusínsky festival chce byť tým podujatím, ktoré naplní dlhoročnú túžbu a úsilie Rusínov na Slovensku samostatne sa prezentovať na celoštátnej úrovni, obohacujúc svojho návštevníka nielen o zvyky, kultúru a jazyk Rusínov.

Za festivalom je snaha ukázať Rusínov, akí skutočne sú. Ako národ pripravený zdieľať svoje kultúrne bohatstvo a zároveň národ otvorený príležitosti poučiť sa z tradícií, skúseností a smerovania národov a kultúr iných.

Aj preto je hlavným odkazom vzájomná tolerancia a rešpekt, spolupráca a inšpirácia medzi Rusínmi a ďalšími etnikami premietnutá na pozadie úsilia o udržanie si svojich unikátnych tradícií a kultúry.

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies