Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

99th Annual American Slovak Day 2022 Pittsburgh

99th Annual American Slovak Day 2022 Pittsburgh
Termín: 21.07.2022
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Pittsburgh, Pensylvánia, USA, (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.facebook.com/slovakday

Popis

99th Annual Slovak Day 2022 Pittsburgh
Kennywood, West Mifflin

ŠTVRTOK 21. JÚLA 2022 O 18:30 UTC+02

Kennywood organizuje Dni etnického dedičstva už po celé generácie. Tí zo slovenského dedičstva sú vítaní, aby prišli osláviť s rodinou a priateľmi.

Podujatie, ktoré usporadúva Western Pa Slovak Day
Kennywood

Slovenská kuchyňa otvára o 12:30 Pav. #4
Aktivity pre deti - 12:30 Pav. #9
Hlavné pódium – omša o 16:00
Hlavný celebrant - biskup Larry Kulick
Diecéza Greensburg

Slovenské ľudové piesne a tanec
Slováci z Pittsburghu

Vstupenky - Sue - 412-421-1204
------------------------------------------------------------------------------

Kennywood has been hosting Ethnic Heritage Days for generations. Those of Slovak Heritage are welcomed to come celebrate with family and friends.

Slovak Kitchen opens at 12:30pm Pav. #4
Children's Activities - 12:30pm Pav. #9
Main Stage - Mass at 4pm
Main Celebrant - Bishop Larry Kulick
Diocese of Greensburg

Slovak Folk Songs and Dance
Pittsburgh Slovakians

Tickets - Sue - 412-421-1204

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny