Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Ručné kosenie Beňadovského rašeliniska 2022

Ručné kosenie Beňadovského rašeliniska 2022
Termín: 30.07.2022
Téma: CECHY, SPOLKY a ZDRUŽENIA | RôZNE +++
Miesto konania: Beňadovo (SR - Žilinský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.kosci.sk
www.sopsr.sk/web/?cl=11220

Popis

Ručné kosenie Beňadovského rašeliniska 2022

Termín: 30.7.2022
Kde: Beňadovo

Viac informácií je hore na plagáte.

„Beňadovská lúka, tristo míľ široká, do rána mala byť pokosená.
Kosili ju chlapci, švárni to mládenci a ja som za nimi zahrabala.“
Tak sa spieva v upravenej verzii ľudovej piesne.

A veruže, tak sa bude diať v sobotu 30. júla 2022 na už tradičnom ručnom kosení Beňadovského rašeliniska, nachádzajúcom sa v katastrálnych územiach Breza a Beňadovo v Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava.

Beňadovské rašelinisko je prírodná rezervácia začlenená do Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava. Nachádza sa asi 1,5 km západne od obce Beňadovo, medzi cestou vedúcou do obce Mútne a riekou Mútňankou, ľavým prítokom Bielej Oravy.

Územie s výmerou 9,52 ha predstavuje nenarušené prechodné nelesné rašelinisko s výskytom vzácnych glaciálnych reliktov flóry.

Beňadovské rašelinisko patrí k najvýznamnejším lokalitám prechodných rašelinísk na Slovensku, s výskytom vzácnych a ohrozených druhov tráv – ostríc: ostrice výbežkatej (Carex chordorrhiza), ostrice plstnatoplodej (Carex lasiocarpa) a ostrice barinnej (Carex limosa) a s rôznymi druhmi machov, ktoré sú pozostatkom z poslednej doby ľadovej (Helodium blandowii, Meesia triquetra).

Beňadovské rašelinisko je jedno z najcennejších slatinných rašelinísk na Orave, no jeho hodnota je vysoko cenená aj v celoslovenskom merítku. Nájdeme tu mnoho vzácnych rastlín, ktoré potešia tak oko vedeckého pracovníka ako aj nezaiteresovaného laika.

Toto rašelinisko je však ako väčšina ostatných na Orave v nevyhovujúcom (nepriaznivom) stave. Jeho stav ovplyvnilo hlavne zníženie množstva pritekajúcej vody z okolia a jej distribúcia v lokalite. Ďalší dôvod je opustenie od bežného hospodárenia, ktoré bolo zapríčinené nedostatkom informácii o živote a potrebách slatín v dobe vyhlasovania. Podobne zamokrené lokality sa však obhospodarujú veľmi ťažko a hospodári ich opúšťajú pod tlakom nedostatku financií na potrebnú techniku, ktorá by v takomto bažinatom teréne dokázala pracovať. Tu sa k slovu dostávajú pracovné nástroje našich starých otcov, kosy, hrable a vidly.

Najpodstatnejšie pre zachovanie tejto významnej lokality je kosenie a odstraňovanie náletovych drevín. Dreviny rašelinisko naďalej vysušujú nadmerným vyparovaním, ktoré stromy spôsobujú, keď sa v horúcich letných dňoch potrebujú schladiť. Kosenie je zas potrebné pre druhovú pestrosť. Všeobecne platí, že kosené lokality (či už ide o lúky alebo mokrade) sú druhovo pestrejšie a nachádzame tu viac výnimočných rastlín.

Ručné kosenie je najlepší možný spôsob manažmentu na týchto lokalitách, pretože nepoškodzuje mikrorelief a nespôsobuje zhutňovanie pôdy.

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies