Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Vianočné trhy 2022 Trnava

Vianočné trhy 2022 Trnava
Termín: 25.11.2022 - 23.12.2022
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Trnava (SR - Trnavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.trnava.sk

Popis

Vianočné trhy 2022 Trnava

Termín: 25.11.-23.12.2022

Vianočných trhy sa konajú počas akcie "Advent v Trnave 2022"

Prihlášky je potrebné doručiť do 15.10.2022, charitatívne organizácie do 31.10.2022

Copyright © 2011 – 2022 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny