Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Vianočné trhy 2022 Nitra

Vianočné trhy 2022 Nitra
Termín: 25.11.2022 - 23.12.2022
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Nitra (SR - Nitriansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.nitra.eu/novinka/38576/adventna-nitra-2022-podrobny-program

Popis

Vianočné trhy 2022 Nitra

Vianočné trhy sa budú konať od 25.11.2022 do 23.12.2022 (s možnosťou predĺženia do 06.01.2023)

Podmienkou prihlásenia sa uchádzača do výberového konania je zaregistrovanie a vyplnenie prihlášky

spolu so všetkými povinnými prílohami k žiadosti, ktorých zoznam sa nachádza v priloženom formulári.

Vyplnenie a zaslanie žiadosti je možné výlučne v elektronickej podobe cez registračný systém

sprístupnený na internetovej stránke https://mestsketrhy.nitra.sk/

Lehota na podanie „Žiadosti o prenájom mestského stánku alebo predaj vo vlastnom stánku na Vianočných trhoch 2022“

vrátane povinných príloh spolu s úhradou opcie je od 26.8.2022 do 16.9.2022

Copyright © 2011 – 2022 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny