Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Martin na bielom koni Púchov 2013

Martin na bielom koni Púchov 2013
Termín: 11.11.2013
Téma: ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Púchov (SR - Trenčiansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.puchov.sk

Popis

MARTIN NA BIELOM KONI 2013

...či príde, alebo nepríde?
... či prinesie, alebo neprinesie sneh?

Príďte skontrolovať na pešiu zónu v Púchove na Moyzesovu ulicu od 17:00 do 19:30 hod. v pondelok 11.11.2013

Rozveselí nás Kristína so svojou kapelou a rúče predskokanky, teda speváčky.

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny