Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

"Falcons Fly High" / "Sokoly lietajú vysoko" 2022 Mountain View

Termín: 12.11.2022
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: Mountain View, California, USA, (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.sokolsf.org

Popis

"Falcons Fly High"/"Sokoly lietajú vysoko" 2022 Mountain View

Termín: 12. novembra 2022 od 14:00 do 16:00
Miesto: Shoreline Park v Mountain View

Mountain View je mesto v okrese Santa Clara County v štáte Kalifornia v Spojených štátoch amerických. Ide o súčasť aglomerácie San Francisco Bay Area a tiež tzv. Silicon Valley.

Pozývame všetkých, aby sa k nám pridali na zábavné popoludnie „Dňa hry so sokolmi muchami“.

Toto bude zábavné popoludnie pre všetky vekové kategórie!

Budeme mať rozprávanie o šarkanoch, hrať šarkany a samozrejme púšťať šarkanov.

Prineste si vlastného šarkana!

Pripravíme pre vás aj zopár súťaží.

N Shoreline Blvd, Mountain View, CA 94043
pre trasu: Kite lot v Shoreline Park

Informácie o púšťaní šarkanov v Shoreline Park:
https://www.mountainview.gov/depts/cs/shoreline/things/kite.asp

Toalety, kaviareň-reštaurácia a dobré parkovanie.

Pre viac podrobností o podujatí kontaktujte členku predstavenstva Sokola a organizátorku podujatia Simonu Taglianiovú na masleka2000@yahoo.com
----------------------------------------------------------------------------------
"Falcons Fly High"
November 12, 2022 @ 2pm - 4pm
Shoreline Park in Mountain View

We invite everyone to come to join us for a fun-filled afternoon of "Falcon Fly Play Day."
This will be fun afternoon for all ages!

We will have storytelling about kites, play kite games and, of course, fly our kites.

Bring your own kite!

We will have a few competitions for you too.

N Shoreline Blvd, Mountain View, CA 94043
for directions: Kite lot at Shoreline Park


Info about kite flying at Shoreline Park:
https://www.mountainview.gov/depts/cs/shoreline/things/kite.asp

Restrooms, cafe-restaurant, and good parking.

For more details about the event, contact Sokol Board member and event organizer Simona Tagliani at masleka2000@yahoo.com

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies