Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Bursa 2023 Valaská Dubová

Bursa 2023 Valaská Dubová
Termín: 28.01.2023
Téma: ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE | ZÁBAVY, PLESY a BÁLY
Miesto konania: Valaská Dubová (SR - Žilinský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.ruzomberok.sk

Popis

Bursa 2023 Valaská Dubová

Dátum: 28.1.2023
Miesto: Valaská Dubová

Pozývame vás na tradičnú fašiangovú bursu.

Počas bursy bursovníci navštívia všetky domácnosti v obci. Vo fašiangovom sprievode sú deti aj dospelí. Masky, do ktorých boli bursovníci preoblečení plnili okrem zábavnej funkcie aj ochranný význam. Chránia obec aj jej obyvateľov pred pôsobením negatívnych síl a zabezpečujú úrodný rok.

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny