Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Fašiangy, fašiangy, fašiangové časy.... 2023 Špania Dolina

Fašiangy, fašiangy, fašiangové časy.... 2023 Špania Dolina
Termín: 11.02.2023
Téma: ĽUDOVÉ ZVYKY a TRADÍCIE
Miesto konania: Špania Dolina (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.spaniadolina.sk

Popis

Sprievod masiek po obci spolu s folklórnou skupinou PONIČAN z Poník vinšovanie po domoch, vystúpenie folklórnej skupiny na námestí, ochutnávky zabíjačkových špecialít, kapustnice a pampúchov.
Začiatok podujatia o 10.30 hod.

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny