Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Spring pancake breakfast / Jarné palacinkové raňajky 2023 Minnesota

Spring pancake breakfast / Jarné palacinkové raňajky 2023 Minnesota
Termín: 02.04.2023
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV | VARENIE a PEČENIE DOBRôT
Miesto konania: St. Paul, Minnesota, USA, (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.sokolmn.org

Popis

Spring pancake breakfast / Jarné palacinkové raňajky 2023 Minnesota

Czech and Slovak Sokol Minnesota

Dátum: 2.4.2023

Viac informácií je hore na plagáta.
More information is at the top of the poster.

Český a slovenský Sokol Minnesota je dobrovoľnícka organizácia založená v roku 1882. Naše oddané predstavenstvo sa volí každoročne na valných členských schôdzach každý november.

S celým radom festivalov, večerí, tancov atď. pre všetky vekové skupiny sa snažíme podporovať nielen náš program, ale aj našu historickú sálu CSPS. Tie sa dosahujú prostredníctvom našej štruktúry výborov a pozývame vás, aby ste nás spoznali a pomohli nám dosiahnuť tieto ciele.

Česko-slovenský Sokol Minnesota víta všetkých, ktorí majú spoločný záujem o históriu, kultúru, gymnastiku a dobré spoločenstvo. Nemusíte byť Čech alebo Slovák, aby ste boli členom, alebo aby ste sa mohli zúčastniť všetkých našich akcií!
------------------------------------------------------------------------------------------------
Czech and Slovak Sokol Minnesota is a volunteer-run organization founded in 1882. Our dedicated board of directors is elected annually at general membership meetings each November.

With a full range of festivals, dinners, dances, etc. for all age groups, we strive to not only support our programming but also our historic C.S.P.S. Hall. These are accomplished through our committee structure, and we invite you to get to know us and help us achieve these goals.

Czech & Slovak Sokol Minnesota welcomes all who share an interest in history, culture, gymnastics and good fellowship. You need not be Czech or Slovak to be a member, or to participate in all our events!

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies