Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Vianočná Nitra 2013

Vianočná Nitra 2013
Termín: 01.12.2013 - 23.12.2013
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Nitra (SR - Nitriansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.nitra.sk

Popis

Vianočná Nitra 2013

PROGRAM:

Svätoplukovo námestie
1. 12. – 23. 12. Nitrianske vianočné mestečko

8. 12. / nedeľa 17:00 Ako Mikuláš zasa čertov naprával... - audiovizuálno - divadelné predstavenie, príchod Mikuláša do Nitry, čertovský sprievod, pyromuzikálový ohňostroj, rozžiarenie vianočného stromčeka
ZUŠ J. Rosinského v Nitre, Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, video mapping Erika Bartoša, Bubenícka show Tambores

Vianočné pódium na námestí

3.12. / utorok
17:00 Vianočné rozprávanie o zvieratkách pána spisovateľa - divadlo Rád červených nosov
Vianočné piesne spevácka skupina LIPA

4.12. / streda
17:00 Vianočné melódie - Súkromné konzervatórium v Nitre
Univerzitný vianočný punč- barborský program Študentského parlamentu
UKF s množstvom súťaží a kvalitnou hudbou

5.12. / štvrtok
17:00 Voňavé Vianoce - so speváckym zborom KatArs a dychovou hudbou Hostianka

6.12. / piatok
17:00 Večerníček - najkrajšie rozprávkové prekvapenia s maskotmi Matom a Patom
Mikulášske melódie - v podaní Magdalény Lippke, folklórneho súboru Kamenec a country skupiny Člováci

7.12. / sobota
17:00 Mikulášske intermezzo - Dominika Titková & Friends
Čert a Anjel pozývajú na Mikuláša

8.12. / nedeľa
17:30 Mikulášska nádielka so skupinou PENGAGI

10.12. / utorok
14:30 Rozprávkovanie s knižnicou - zážitkové čítanie rozprávok (nielen) pre deti
15:00 Vianočné pozdravy detí - MŠ Mostná, MŠ Beethovenova, ZŠ Benkova
17:00 Dobrá novina s eRko-m
Klauniáda so SZUŠ ARS Studio
Koledy folklórneho súboru Baranek

11.12. / streda
17:00 Pod vianočnou bránou - s folklórnymi súbormi Jelenček, Jelenka a Jaročan

12.12. / štvrtok
14:30 Rozprávkovanie s knižnicou - zážitkové čítanie rozprávok (nielen) pre deti
15:00 Vianočné pozdravy detí - MŠ Štiavnická, ZŠ Na Hôrke, ZŠ Beethovenova
17:00 Šťastné a veselé Vianoce - so SZUŠ ART PEGAS a speváckou skupinou Nevädza

13.12. / piatok
17:00 Luciománia – pozvánka (nielen) pre všetky Lucie - pokus o vytvorenie rekordu v počte zúčastnených Lucií
17:30 tradičné zvyky na Luciu - FS Tradícia Dražovce

14.12. / sobota
17:00 Večerníček - najkrajšie rozprávkové prekvapenia
Vianočné vinše- s detským folklórnym súborom Zbežanček a skupinami Carpe Diem a Lehoťanka

15.12. / nedeľa
17:00 Prinášame betlehemské svetlo - skauti a Maltézsky rád
Zimný príbeh Divadla Pod hríbikom
Anjelské Vianoce Janissa Band

17.12. / utorok
14:30 Rozprávkovanie s knižnicou - zážitkové čítanie rozprávok (nielen) pre deti
15:00 Vianočné pozdravy detí- MŠ Benkova, ZŠ kniežaťa Pribinu, ZŠ Nábrežie mládeže, ZŠ Škultétyho
17:00 Dary Vám nesieme - folklórne súbory Borinka, Sílešánek, Senior a Matičiar

18.12. / streda
17:00 Večerníček - najkrajšie rozprávkové prekvapenia
Tichá hudba veselosti - v podaní zborov Dúha pri ZUŠ J. Rosinského a Nitria
19.12. / štvrtok
14:30 Rozprávkovanie s knižnicou - zážitkové čítanie rozprávok (nielen) pre deti
17:00 Tešíme sa na Vianoce - s detským folklórnym súborom Zbojník a Ľudovou hudbou Furmani

20.12. / piatok
17:00 Božie narodenie - Eva Aibazova - lietajúce ruky ruskej piesočnej animácie, Maksim Anichin - prvé gusli sveta
Čas vianočný, čas sviatočný... - Katedrálny spevokol Emerám a JV Band Blue Notes

21.12. / sobota
17:00 Vianočná nálada - s keyboardami Juraja Janoška a Petra Gamboša
T rampské Vianoce skupiny Harvestri

22.12. / nedeľa
17:00 Už sú tu Vianoce -s divadielkom Svetielkom a Jazz Triom Kristíny Prableskovej

31.12. / utorok
22:30 Nitrianska silvestrovská noc - DJ martin mada
OHŇOSTROJ
N ovoročný príhovor primátora mesta Nitry

KD Mlynárce
1.12. / nedeľa
15:00 Vitajte v advente - s divadlom Dunajka

KD Párovské Háje
1.12. / nedeľa
17:00 Vitajte v advente - s divadlom Dunajka

Dom Matice slovenskej v Nitre
6.12. / piatok
15:00 Vianoce na Čermáni - s Nitrianskou heligónkou

KD Krškany
7.12. / sobota
18:00 Biele Vianoce vianočný - koncert Martina Jakubca

Katedrála – Bazilika sv. Emeráma
8. 12. / nedeľa
16:00 Koncert mariánskych piesní - z Jednotného katolíckeho spevníka
Zuzana Hudecová Molnárová (spev), Matúš Maraček (organ)

Fórum mladých
11.12. / streda
17:07 P avel HIRAX Baričák - predvianočná beseda so známym martinským hudobníkom, filozofom
a cestovateľom nielen o Vianociach

AULA SPU
12.12. / štvrtok
17:00 Vianočný dar SPU - folklórne, operetné, muzikálové, džezové a operné melódie v podaní
domácich umelcov; vstup voľný

Sídlisko Klokočina
14.12. / sobota
10:00 Vianoce na Klokočine - MŠ Čajkovského, ZŠ Beethovenova,
FS Ujlačanka

Ponitrianske múzeum
14.12. / sobota
15:00 Luciino čarovanie vínom - ochutnávka mladých vín

KD Dražovce
15.12. / nedeľa
17:00 Tradičné Vianoce s folklórnym súborom Tradícia Dražovce

Synagóga
15.12. / nedeľa
18:00 Jubilejný X. Strieborný večer Evy Pavlíkovej
hostia: Cimbalová hudba Zobor, Oto Klein, Andrea Zimányiová, Stano Král, KataRzia, Zita Orlická

KSC Janíkovce
21.12. / sobota
16:00 Vianočná cesta zábavy - MŠ a ZŠ Janíkovce a detský folklórny súbor Fatranček

Zimný Štadión Nitra
28.-29.12. / sobota - nedeľa
08:00 Veľká cena Nitry v krasokorčuľovaní - medzinárodný pretek pre súťažiacich od 6 do 20 rokov

ŠPECIALIZOVANÁ NEMOCNICA sv. Svorada Zobor n.o.
31.12. / utorok
09:00 Zoborský silvestrovský beh - beh do vrchu pre všetkých

Piaristický kostol sv. Ladislava
26.12. / štvrtok
19:00 AFRODÍTÉ - sviatočný koncert salónneho orchestra; vstup voľný
6.1.2014 / pondelok
19:00 Trojkráľový koncert Už vyšla hviezda spanilá... - 23. ročník Kolied kresťanov Slovenska; vstup voľný

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny