Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Barborská cesta 2023

Barborská cesta 2023
Termín: 29.04.2023 - 30.11.2023
Téma: KULTÚRA | TURISTIKA a CYKLISTIKA
Miesto konania: Špania Dolina - Banská Bystrica – Kremnica – Banská Štiavnica, (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: barborskacesta.sk

Popis

Barborská cesta 2023

Názov Barborská cesta sa viaže k menu sv. Barbory – patrónky baníkov.

Barborská cesta je turisticko poznávacia trasa, ktorá spája banské pamiatky a celý rad aj iných zaujímavostí v oblasti stredného Slovenska. Návštevník ju postupne môže prejsť pešo, alebo na bicykli. Cesta je strategicky rozdelená na úseky medzi jednotlivými obcami. Po prejdení úseku môžu návštevníci načerpať silu v niektorom z miestnych ubytovacích zariadení. Počas cesty budú k dispozícii stravovacie služby s možnosťou ochutnať miestne tradičné jedlá.

Trasa pútnickej cesty dlhá 186,2 km začína aj končí v Banskej Bystrici a dá sa prejsť za 9 dní. Rozdelená je na 9 etáp, pričom na konci každej je možnosť prenocovania. Dlhšie a kratšie etapy sa pravidelne striedajú. Na Barborskej ceste sa nachádza 29 symbolických zastavení – miest, ktoré sú z hľadiska banských, historických, prírodných, religióznych, kultúrnych a technických hodnôt významné a stojí za to zastaviť sa pri nich.

Trasa spája mestá Banská Bystrica – Kremnica – Banská Štiavnica, takže ide o mestá ako aj o dedinky a lokality, ktoré boli v minulosti centrom baníctva celoeurópskeho významu. Vďaka tomu sa v tomto regióne zachovalo množstvo technických diel súvisiacich s baníctvom.
Baníctvo ovplyvnilo aj kultúru a spôsob života a zanechalo nám tu obrovské bohatstvo technických, religióznych a kultúrnych pamiatok a zvykov.

Počas putovania prechádzaš krajinou formovanou človekom bez toho, aby si na prvý pohľad spoznal tento ľudský zásah. Ľudsky nedotknutá krajina sa prelína s krajinou pretvorenou človekom.

Barborská cesta je okružná púť stredným Slovenskom, ktorá prepája miesta spojené s baníctvom, kultúrne a historické pamiatky, kúpele a v neposlednom rade nádhernú prírodu Banskobystrického regiónu.

Cesta v dĺžke takmer 190 kilometrov prevedie pútnika cez slávne mestá ako Banská Bystrica, Kremnica či Banská Štiavnica, cez husté lesy okolo Kordíkov a Starých Hôr, ponad štôlne v Španej Doline, cez lúky nad Hronsekom, zavedie ho do kúpeľov v Sklených Tepliciach či na Sliači, do múzea v Sv. Antone či v Kremnici, na hrady aj k tajchom, do zaniknutej banskej osady na Pieskoch, na kalvárie, vyhliadky či do termálneho kúpaliska.

Nezostáva nám nič iné, len ti popriať šťastnú cestu.

Zdar Boh!

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies