Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Kynceľovské dni Paľa Bielika 2023 Kynceľová - 2. ročník

Kynceľovské dni Paľa Bielika 2023 Kynceľová - 2. ročník
Termín: 16.06.2023 - 17.06.2023
Téma: KULTÚRA | SLÁVNOSTI a FESTIVALY
Miesto konania: Kynceľová (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.kyncelova.sk
www.folklorfest.sk/14400-2-rocnik-den-pala-bielika-kyncelova-2023-zakladatel-slovenskej-kinematografie-zomrel-pred-40-rokmi/

Popis

Kynceľovské dni Paľa Bielika 2023 Kynceľová - 2. ročník

Dátum: 16.-17.6.2023

Legendárny Paľo Bielik, nebol len Jánošík, bol herec, ale bol aj režisér a scenárista, je zakladajúcou osobnosťou slovenskej i československaj kinematografie. V nedeľu 23.4.2023 uplynulo 40 rokov od jeho úmrtia.

Bolo šťastím pre slovenskú kinematografiu, že na jej začiatku stála taká osobnosť, ako bol Paľo Bielik, ktorý ju predznamenal a trvale poznačil. Človek bez romantického temperamentu a silných tvorivých zdrojov by to nedokázal. On vyčnieval a prečnieval nad inými nielen svojou dvojmetrovou výškou, ale aj temperamentom, oduševnením a túžbou vytvoriť dielo, ktoré by tak ako on, vyčnievalo a prečnievalo. To dokázal vo svojich 11. celovečerných a 11. krátkometrážnych filmoch.

Ľudia si Paľa Bielika tak obľúbili, ako pamätníci spomínajú, že bol vysoký ako strom a keď kráčal pri natáčaní po Terchovej, s láskou hovorili, „akoby šla jedľa“. Zjavením sa fotogenického, mrštného Paľa Bielika na striebornom plátne mala odrazu i slovenská vizuálna kultúra to, čo jej doteraz chýbalo. Príroda obdarila chlapca statnou postavou, naplnila dušu citlivosťou, bohatstvom umeleckých vlôh a naliala mu do žíl šťavu svojrázneho slovenského temperamentu.

S osobnostnou a najvnútornejšou výpoveďou Paľa Bielika, v ktorej sa vyznáva zo svojej lásky k horám, z úcty a obdivu k životu predkov hľadajúcich slobodu v ich náručí, sa môžeme stretnúť v publikácii Slovenské zbojnícke piesne (Bratislava 1941). Určite o nej málokto vie, no práve ona v mnohom dokresľuje dušu, charakter, silu, odhodlanie a zmysel pre spravodlivosť. Áno, práve jeho – Paľa Bielika – lebo je autorom tejto takmer neznámej knihy, ktorú zostavil a sprievodnými veršami obohatil.

Ako vidieť , ak existuje takmer neznáma kniha, ktorej je autorom Paľo Bielik a obohatil ju svojimi sprievodnými veršami, tak si určite zaslúži, aby sme ho ďalej študovali a objavovali neznáme. Známe je, že je zakladateľ slovenskej kinematografie. Avšak málo známe je, alebo si to neuvedomujeme, že nakrútením jeho prvého filmu Jánošík, v ktorom hral titulnú úlohu nastala nová éra v kinematografii u nás. Dovtedy sa hrali iba cudzie filmy. Tak povediac od prvého Bielikovho Jánošíka sa na Slovensku začali hrať aj slovenské filmy. Ďalšia málo známa skutočnosť je, že ani jeho životopisci, v monografiách a ani vo Wikipédii sa nikde nenachádza, kde začal chodiť do školy, kde urobil prvé krôčiky v herectve.

V jeho rodnej obci Senica sa nenachádzala žiadna škola, keď prebehol „lávkou“ ponad Senický potok, už bol v chotári Kynceľová, kde sa nachádzala evanjelická ľudová škola, (dnes je tam Obecný úrad). Tu boli jeho začiatky, tu boli jeho prvé divadelné kroky! A preto je aj náš i keď nie len náš.

Paľo Bielik mal veľmi činorodý život. Ako vidieť, sú ešte čriepky z jeho života, ktoré nepoznáme. Ako povedala starostka obce Kynceľová Ing. Martina Kubišová, PhD. „Paľo Bielik si zaslúži, aby sme zozbierali čriepky z jeho tvorby i života a aby sme si pripomenuli život a tvorbu tejto našej významnej kultúrnej legendy. Je to pre nás česť i povinnosť pre nasledujúce generácie.“

Rodáci na Paľa Bielika nezabudli. Vlani s vďačnosťou na neho spomínali na prvom ročníku podujatia Deň Paľa Bielika 2022.
V tomto roku v Kynceľovej pripravujeme druhý ročník Deň Paľa Bielika 2023 na piatok 16. júna 2023, kde si pripomenieme výročie úmrtia zakladateľa slovenskej kinematografie..
Dňa 23.4.2023 uplynie 40 rokov od úmrtia slovenskej a aj česko-slovenskej legendy. Pri tejto príležitosti si uctíme jeho pamiatku pri pamätnej tabuli na Obecnom úrade v Kynceľovej a zástupcovia obce vzdajú hold jeho pamiatke aj pri hrobe v Urnovom háji na Hodonínskej ceste v Bratislave.

Na prvom ročníku podujatia Dni Paľa Bielika 2022 v Kynceľovej vyslovil Ján Styk citát: "Ak raz zabudneme na svoje korene, históriu a tradície, budeme musieť začať úplne odznova! Hlavne so všetkými chybami a bôľmi."

Napísal © Doc.Ing.Ján Styk,CSc.

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies