Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Krumpolový deň Sološnica 2014

Krumpolový deň Sološnica 2014
Termín: 20.09.2014
Téma: VARENIE a PEČENIE DOBRôT
Miesto konania: Sološnica (SR - Bratislavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.solosnica.sk

Popis

Krumpolový deň Sološnica 2014

Obec Sološnica aj tento rok organizuje Krumplový deň, ktorý je tradične prezentáciou rôznych zemiakových pochúťok.

Jeho súčasťou je aj množstvo súťaží ako napríklad súťaž v
jedení zemiakových placiek a ďalšie sprievodné akcie.

V sobotu 20.septembra 2014 sa na námestí pred kultúrnym domom v Sološnici uskutoční tradičný

Krumpolový deň, respektíve majstrovstvá v jedení placiek.

Pravidlá súťaže v jedení “krumpolových placék”

Súťažiaci nemusí byť občanom Sološnice, osoby mladšie ako 18 rokov musia predložiť písomný súhlas rodičov.
Trvanie súťaže: 10 minút
Placky: zhotovené organizátorom
Doklad o množstve zjedených placiek: Na tanieroch budú poukladané placky na každom po 10 ks. Pri každom súťažiacom bude asistent, ktorý bude podávať súťažiacemu taniere. Dokladom o množstve zjedených placiek bude počet prázdnych tanierov + počet placiek na nedojedenom tanieri. Súťažiaci počas súťaže nesmie piť, fajčiť a odchádzať z pódia. Môže sa pohybovať po pódiu.
Prílohy: nie sú povolené
Ukončenie súťaže: Komisia zložená z troch divákoch vyhodnotí poradie súťažiacich a predseda vyhlási víťaza.
Víťaz obdrží stanovenú odmenu, ktorá mu bude odovzdaná po skončení súťaže.

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny