Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

XXXII. Palócke dni a Dni mesta Fiľakovo 2023

XXXII. Palócke dni a Dni mesta Fiľakovo 2023
Termín: 11.08.2023 - 13.08.2023
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY | DNI OBCE a MESTA
Miesto konania: Fiľakovo (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.kultura.filakovo.sk

Popis

XXXII. Palócke dni a Dni mesta Fiľakovo 2023

Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove usporiada
dňa 12. augusta 2023 kultúrny program spojený s jarmokom pod názvom
XXXII. Palócke dni a Dni mesta Fiľakovo.

Usporiadatelia pozývajú na toto podujatie predajcov so špecialitami a lahôdkami, predajcov remeselníckych výrobkov, hračiek, darčekov, šperkov a rôznych doplnkov.

Miesto predaja: Podhradská ulica, Fiľakovo
Čas predaja: 12. august 2023, sobota 10.00 – 20.00 hod.

Predaj na jarmoku je organizovaný formou prihlášok. Záväzné prihlášky s povinnými prílohami žiadame zasielať najneskôr do 4. augusta 2023, a to poštou na adresu: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo alebo elektronicky na msks@filakovo.sk. Prihlášky doručené po tomto termíne nebudú akceptované.

Záujemca je povinný k prihláške predložiť nasledujúce dokumenty:
Kópiu živnostenského listu
Kópiu potvrdenia IČO
Kópiu potvrdenia DIČ
Pri stánkoch s občerstvením doložiť fotokópiu rozhodnutia RÚVZ.

S prihliadnutím na kapacitné možnosti priestoru si usporiadatelia vyhradzujú právo výberu účastníkov a určenia rozmiestnenia jednotlivých stánkov jarmoku. Cena za trhové miesto: 2,- € / m².
Viac informácií na tel. čísle : +421 950 689 610.

do 30. júna si môžete kúpiť vstupenky za výhodné júnové ceny na koncerty XXXII. Palóckych dní a Dní mesta Fiľakovo, ktoré sa budú konať 11. – 13. augusta 2023.

V piatok, 11. augusta do nášho mesta zavíta Adam Ďurica, ktorý odohrá svoj koncert o 21:00 hod. na nádvorí fiľakovského hradu. Jeho predkapelou bude známa skupina Elán forever.

12. augusta sobotňajší hudobný večer otvorí v hradnom areáli od 19:00 hod. hudobná formácia PASO (PANNONIA ALLSTARS SKA ORCHESTRA), po ich vystúpení o 21:00 hod. nasleduje stálica maďarského hudobného neba: CHARLIE.

Počas mesiacov JÚL a AUGUST cena vstupeniek mierne porastie, jednodňová vstupenka bude v predaji za 17,- eur, pre dve osoby za 30,- eur a dvojdňový vstup pre dve osoby bude stáť 50,- eur.

V deň podujatia sa na mieste budú dať kúpiť vstupenky len za 19,- eur, ktoré budú platné pre jednu osobu na danú produkciu.

Zľavnené vstupenky - JÚN:

· 15,-€

· 25,-€ pre 2 osoby

· 40,- € dvojdňový vstup pre 2 osobyLístky v predpredaji – Fiľakovo:

· kancelária MsKS na 2. poschodí

· Cukráreň J&D, Námestie slobody 36

· Democolor, Radničná 19

· pokladňa Hradného múzea

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies