Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Novobanský jarmok 2023 Nová Baňa

Novobanský jarmok 2023 Nová Baňa
Termín: 22.09.2023 - 23.09.2023
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Nová Baňa (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.novabana.sk

Popis

Novobanský jarmok 2023 Novobanský jarmok

Informácie pre záujemcov o predaj na novobanskom jarmoku.
Novobanský jarmok sa uskutoční v dňoch 22.09.2023 - 23.09.2023.

Žiadosti na predaj na Novobanský jarmok mesto prijíma do 06.09.2023.Termín zaslania žiadosti je záväzný, žiadosti po termíne nebudú akceptované!

Adresa na zasielanie žiadostí: Mestský úrad, Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa.

Žiadosť o povolenie na predaj na jarmoku je dostupná v priložených súboroch www.novabana.sk spolu s požadovanými prílohami a predajcovia sú povinní žiadosť zaslať podpísanú v listinnej podobe (t. j. poslať poštou, e-schránka alebo doručiť osobne), inak sa považuje za nedoručenú!

Pozor zmena : Jarmok je určený pre:

ľudovo-umeleckých remeselníkov s vlastným tovarom, (doložiť fotografiu predajného stánku)
predajcov s občerstvovacími stánkami a doplnkovými občerstvovacími stánkami ( trdelník, medovníky, medovina, burčiak a pod.),
predajcov s poľnohospodárskymi prebytkami,
zábavné atrakcie, balóny.

ZMENA - UPOZORNENIE

Jarmok nie je určený pre predajcov spotrebného tovaru!!!

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies