Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

8. koštovka limbašských vín Limbach 2014

8. koštovka limbašských vín Limbach 2014
Termín: 18.01.2014
Téma: VINOBRANIE a VÍNO
Miesto konania: Limbach (SR - Bratislavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: obec-limbach.sk

Popis

8. koštovka limbašských vín 2014

je súťažou hroznových vín, na ktorej môžu súťažiť so svojimi vínami iba:
a) členovia Združenia limbašských vinohradníkov a vinárov
b) výrobcovia vína s trvalým pobytom v obci Limbach
SÚŤAŽ SA VYHLASUJE PRE TIETO KATEGÓRIE:
1) vína tiché biele
2) vína tiché červené
3) vína tiché ružové
Súťažné kategórie sú vyhlásené pre vína bez rozdielu ročníka a zvyškového cukru.
MIESTO KONANIA:
hotel GAUDIUMGARNI, Potočná 3, Limbach,
(www.gaudium.sk, e-mail: gaudium@gaudium.sk, tel. 033-6477349, fax: 033-6477350)
TERMÍN: 11.1.2014 hodnotiaca odborná degustácia
18.1.2014 vyhlásenie výsledkov a verejná ochutnávka zúčastnených limbašských vín
PROGRAM:
11.1.2014 od 16,00 hod., GAUDIUM, neverejná súťažná degustácia
18.1.2014 16,00 – 22,00 hod. verejná ochutnávka vín zúčastnených v súťaži.
18.1.2014 18,00 hod. vyhlásenie výsledkov súťaže.
Vstup na verejnú ochutnávku je pre každého súťažiaceho výrobcu bezplatný, ostatní vstupné EUR 8,00/ osoba –
v cene je ochutnávka disponibilných súťažných vzoriek bez obmedzenia a degustačný záhryz. Pohár bude
poskytnutý za poplatok EUR 2,00.
PODMIENKY ÚČASTI:
a) každý účastník musí mať minimálne 50 l vína zo vzorky, ktorú prihlási do súťaže.
b) účastník súťaže musí poskytnúť pre účely degustácie a následnej verejnej prezentácie 4 ks fliaš 0,75 l
z prihláseného vína.
c) vzorky zostanú vo vlastníctve organizátora pre účely hodnotenia a následnej prezentácie vín verejnosti
d) vzorky doručí výrobca vína organizátorovi súťaže na adresu Vinárstvo Sadloň, Vinohradnícka 53, Limbach
v termíne od 2.1. do 4.1.2014 v pracovných dňoch v čase od 9,00 do 18,00 hod.
e) Každú fľašu musí účastník označiť štítkom s nasledovnými údajmi:
- názov výrobcu a adresa
- odroda (v prípade zmesky uviesť zloženie)
- ročník (ev. prívlastok),
- pre zaradenie vína do degustačného poradia treba uviesť či sa jedná o víno suché, polosuché, polosladké alebo
sladké
POPLATOK ZA ÚČASŤ: každá vzorka vína bude zaradená do súťaže bez poplatku.

Copyright © 2011 – 2020 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny