Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Learn Czech or Slovak with Sokol Minnesota! / Naučte sa česky alebo slovensky so Sokolom Minnesota! 2023 Saint Paul

Learn Czech or Slovak with Sokol Minnesota! / Naučte sa česky alebo slovensky so Sokolom Minnesota! 2023 Saint Paul
Termín: 25.09.2023 - 30.06.2024
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: St. Paul, Minnesota, USA (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.sokolmn.org/at-our-hall/language-classes/

Popis

Learn Czech or Slovak with Sokol Minnesota! / Naučte sa česky alebo slovensky so Sokolom Minnesota! 2023 Saint Paul

Saint Paul je hlavné a druhé najväčšie mesto amerického štátu Minnesota a sídlo okresu Ramsey. V roku 2010 tu žilo okolo 285-tisíc obyvateľov na ploche 145,5 km². Nachádza sa na východnom brehu rieky Mississippi, na protiľahlom brehu sa rozprestiera najväčšie mesto Minnesoty, Minneapolis.

Kurzy českého a slovenského jazyka pre dospelých
Triedy na roky 2023-2024

Český a Slovenský Sokol Minnesota

Kurzy českého a slovenského jazyka pre dospelých
Triedy na roky 2023-2024

Naučte sa česky alebo slovensky so Sokolom Minnesota!

Jazykové kurzy pre dospelých na mnohých úrovniach
Otvorené pre študentov stredných škôl s povolením
Priateľská a podporná vzdelávacia atmosféra
Desaťtýždňové trimestre (jeseň, zima, jar)
Jedna 90-minútová hodina týždenne
Osobné kurzy sa stretávajú v našej historickej sále CSPS, 383 W Michigan, St. Paul
Online triedy sa stretávajú cez Zoom a sú otvorené pre študentov kdekoľvek
Limity pre zápis: minimálne štyria študenti, maximálne desať študentov
125 USD za trimester pre členov Sokola Minnesota; 150 dolárov pre nečlenov
Učebnice je možné zakúpiť v Sokol Minnesota
Registrácia je teraz otvorená (pozri formulár na odoslanie nižšie). Jesenné kurzy začínajú v týždni od 25. septembra!

otázky? Potrebujete poradiť s umiestnením? Email education@sokolmn.org

Rozvrh tried na jeseň 2023

Začiatok češtiny (A1), Osobne

Vhodné pre úplných začiatočníkov

Inštruktor: Michael Trittipo (Informácie o Michaelovi Trittipo)

Stredy 18:30-20:00 hod.

Pokročilí začiatočníci Česky (A2), Osobne

Vhodné pre študentov, ktorí ukončili Počiatočnú češtinu alebo ekvivalent

Text: Česky krok za krokom

Lektor: Luboš Mareš (Informácie o Lubošovi Marešovi)

štvrtok 18:00 – 19:30 hod.

Pokročilý Začiatok Česky (A2), Online

Vhodné pre študentov, ktorí ukončili Počiatočnú češtinu alebo ekvivalent

Text: Česky krok za krokom

Inštruktor: Tess Dajc (Informácie o Tess Dajc)

Utorky 17:30 – 19:00 hod. CT

Stredne pokročilá čeština (B1)

Momentálne nie je naplánovaná žiadna medzitrieda, ale v prípade dostatočného záujmu je možné pridať triedu. Ak chcete prejaviť záujem, pošlite e-mail na adresu education@sokolmn.org

Pokročilá čeština (B2), Online

Vhodné pre študentov so silným základom v rozprávaní, počúvaní a čítaní.

Text: Čeština pro život Vol. 2.

Lektorka: Renáta Tichá (Informácie o Renáte Tichej)

Utorky 7:00-20:30 hod. CT

Začiatočná slovenčina (A1), Online

Vhodné pre úplných začiatočníkov

Text: Krížom krážom zv. 1

Inštruktor: George Hoffman (Informácie o Georgovi Hoffmanovi)

Utorky 7:00-20:30 hod. CT

Slovenčina pre pokročilých začiatočníkov (A2), Online

Vhodné pre študentov, ktorí ukončili Počiatočnú slovenčinu alebo ekvivalent

Text: Krížom krážom zv. 2

Inštruktor: George Hoffman (Informácie o Georgovi Hoffmanovi)

štvrtok 7:00-20:30 hod. CT
------------------------------------------------------------Czech and Slovak Language Classes for Adults
Classes for 2023-2024

Czech and Slovak Sokol Minnesota
Czech and Slovak Language Classes for Adults
Classes for 2023-2024

Learn Czech or Slovak with Sokol Minnesota!

Language classes for adults at many levels
Open to high school students with permission
Friendly and supportive learning atmosphere
Ten-week trimesters (Fall, Winter, Spring)
One 90-minute class per week
In-person classes meet at our historic CSPS Hall, 383 W Michigan, St. Paul
Online classes meet via Zoom and are open to students anywhere
Enrollment limits: minimum four students, maximum ten students
$125 per trimester for Sokol Minnesota members; $150 for non-members
Textbooks may be purchased from Sokol Minnesota
Registration is now open (see form to submit below). Fall Classes begin the week of September 25!

Questions? Need placement advice? Email education@sokolmn.org

Fall 2023 Class Schedule

Beginning Czech (A1), In person

Suitable for complete beginners

Instructor: Michael Trittipo (Information about Michael Trittipo)

Wednesdays 6:30-8:00 p.m.

Advanced Beginning Czech (A2), In person

Suitable for students who have completed Beginning Czech or equivalent

Text: Česky krok za krokem

Instructor: Luboš Mareš (Information about Luboš Mareš)

Thursdays 6:00-7:30 p.m.

Advanced Beginning Czech (A2), Online

Suitable for students who have completed Beginning Czech or equivalent

Text: Česky krok za krokem

Instructor: Tess Dajc (Information about Tess Dajc)

Tuesdays 5:30-7:00 p.m. CT

Intermediate Czech (B1)

No intermediate class is scheduled at this time, but there may be a possibility of adding a class if there is sufficient interest. To indicate interest, please email education@sokolmn.org

Advanced Czech (B2), Online

Suitable for students with a strong foundation in speaking, listening, and reading.

Text: Čeština pro život Vol. 2.

Instructor: Renáta Tichá (Information about Renáta Tichá)

Tuesdays 7:00-8:30 p.m. CT

Beginning Slovak (A1), Online

Suitable for complete beginners

Text: Krížom krážom vol. 1

Instructor: George Hoffman (Information about George Hoffman)

Tuesdays 7:00-8:30 p.m. CT

Advanced Beginning Slovak (A2), Online

Suitable for students who have completed Beginning Slovak or equivalent

Text: Krížom krážom vol. 2

Instructor: George Hoffman (Information about George Hoffman)

Thursdays 7:00-8:30 p.m. CT

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies