Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Slovenské divadlo tanca uvádza "Carmen" 2023 New York

Slovenské divadlo tanca uvádza
Termín: 21.10.2023
Téma: PODUJATIA NAŠICH KRAJANOV
Miesto konania: City New York, New York, USA, (Zahraničie - Európa/Svet)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.facebook.com/photo/?fbid=10158956588531548&set=gm.3556290344616611&idorvanity=1987778774801117
www.youtube.com/watch?v=EPCve7AIrXo
/www.youtube.com/watch?v=E0r3D_pn7jE

Popis

Slovenské divadlo tanca uvádza "Carmen" 2023 New York

Dátum: Sobota 21. októbra

SLovenské Divadlo Tanca
Svetoznáma moderná baletná inscenácia Jana Durovčíka uvedená v Londýne, Paríži, Madride, Ríme, Toronte a na mnohých miestach po celom svete.

Od Manhattan Movement and Arts Center

Dátum a čas:
Sobota, 21. októbra · 20:00 – 22:00 EDT . Dvere o 19:30
Poloha:
Centrum hnutia a umenia na Manhattane
248 West 60th St. New York, NY 10023 Spojené štáty americké

Pravidlá vrátenia peňazí
Žiadne refundácie

Mobilný eTicket

Príbeh nespútanej andalúzskej cigánky a Dona Josého je známou klasikou. Carmen Slovenského divadla tanca na hudbu Georgesa Bizeta a Rodiona Shchedrina, ktorú napísal a režíroval Ján Ďurovčík, je fúziou libertínskeho a konzervatívneho, španielskeho a slovanského, dokonca aj s niektorými folklórnymi prvkami v postave Escamilla. Rýchle situácie striedajú lyrické, intímne momenty.

Carmen Slovenského divadla tanca sa úspešne predstavila vo svetových metropolách vrátane Tokia, Londýna, Toronta, Ottawy, Pekingu, Ríma, Madridu, Amsterdamu, Mexico City, Québecu, Helsiniek, Grazu a mnohých ďalších.

Ak si chcete pozrieť krátke video z vystúpenia, navštívte:

https://www.youtube.com/watch?v=EPCve7AIrXo

Ak chcete vidieť televízny spot, navštívte:

https://www.youtube.com/watch?v=E0r3D_pn7jE

Viac informácií o Slovenskom divadle tanca nájdete na:

http://www.sdt.sk/

Kompletné portfólio Jana Ďurovčíka nájdete na:

http://www.jandurovcik.com/


Udalosti Spojených štátov amerických
Udalosti v New Yorku
Čo robiť v New Yorku, NY
Vystúpenia v New Yorku
Umelecké predstavenia v New Yorku
O organizátorovi
Organizované
Centrum hnutia a umenia na Manhattane
------------------------------------------------------------Slovak Dance Theatre Presents "Carmen"
ALL AGES
SLovenské Divadlo Tanca
A world-famous modern ballet production by Jan Durovcik presented in London, Paris, Madrid, Rome, Toronto and many places across the globe.

By Manhattan Movement and Arts Center

Date and time
Saturday, October 21 · 8 - 10pm EDT. Doors at 7:30pm
Location
Manhattan Movement and Arts Center
248 West 60th St. New York, NY 10023 United States

Refund Policy
No Refunds
About this event
2 hours
ALL AGES
Mobile eTicket
The story of an unbound Andalusian gypsy girl and Don José is a well-known classic. Based on music of Georges Bizet and Rodion Shchedrin, written and directed by Ján Ďurovčík, Slovak Dance Theatre’s Carmen is a fusion of libertine and conservative, Spanish and Slavonic, even including some folklore elements in the character of Escamillo. Fast-paced situations are alternated by lyrical, intimate moments.

Carmen by Slovak Dance Theatre has been successfully presented in world metropoles including Tokyo, London, Toronto, Ottawa, Beijing, Rome, Madrid, Amsterdam, Mexico City, Québec, Helsinki, Graz, and many others.

To see a short video of the performance, visit:

https://www.youtube.com/watch?v=EPCve7AIrXo

To see a TV spot, visit:

https://www.youtube.com/watch?v=E0r3D_pn7jE

For more information on Slovak Dance Theatre, visit:

http://www.sdt.sk/

For a complete portfolio of Jan Durovcik, visit:

http://www.jandurovcik.com/

Tags
United States EventsNew York EventsThings to do in New York, NYNew York PerformancesNew York Arts Performances
About the organizer
Organized by
Manhattan Movement and Arts Center

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies