Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Bosorkin Canicross 2023 Košice - preteky psích záprahov

Bosorkin Canicross 2023 Košice - preteky psích záprahov
Termín: 23.09.2023 - 24.09.2023
Téma: PRETEKY a SÚŤAŽE
Miesto konania: Košice (SR - Košický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: mushing.sk

Popis

Bosorkin Canicross 2023 Košice - preteky psích záprahov

Dátum: 23. septembra - 24. septembra 2023
Miesto: vo Furčianskom lesoparku, Košice

V roku 2023 sme si pre Vás pripravili dvojdňový pretek v Košiciach v obľúbenom Furčianskom lesoparku. Po minulom roku sme sa opäť rozhodli otvoriť hobby kategóriu canicross v nedeľu , pre všetkých nadšencov tohto športu. Samozrejmosťou bude bohatá tombola v nedeľu. Veľmi sa tešíme, že si to s nami užijete.

*Miesto preteku:* Košice – Furčiansky lesopark

*GPS:* 48.7401319, 21.2913762

*Termín:* 23.- 24.9.2023

*Trať:* cca 4 km, detský beh kratší

*Program podujatia:*

8:00 – 9:00 Prezentácia pretekára a veterinárna prehliadka psa

9:30 – briefing pretekárov

10:00 štart prvého pretekára, individuálne štarty

( v prípade nepriaznivého počasia , sa čas štartu može zmeniť!!! )

Vyhlásenie víťazov a zverejnenie výsledkov prebehne cca hodinu po dobehnutí posledného pretekára.

Akákoľvek zmena programu je zo strany usporiadateľa vyhradená!

*Prihlásenie na pretek:*

Je možné len online cez https://mushing.sk/preteky/

Štartovať na preteku môžu len prihlásení pretekári. Prihlásený pretekár je pretekár, ktorý online vyplnil prihlášku na preteky najneskôr v deň uzávierky prihlášok a zároveň má uhradené štartovné. Za uhradené štartovné sa považuje štartovné uhradené prevodom alebo vkladom, pripísané na účet usporiadateľa najneskôr jeden deň po uzávierke prihlášok.
Prihlásenie na mieste nebude možné.

*Uzávierka prihlásenia:*20.9.2023
Po tomto termíne už nebude možné sa prihlásiť na pretek!!!

*Štartovné:*

30,- Eur
25,- Eur pre členov SZPZ (Slovenský zväz psích záprahov)
15,- Eur Hobby kategoria (iba v nedeľu)
Platba na mieste bude možná , len po dohode s usporiadateľmi – platí len pre zahraničných pretekárov!

V prípade štartu v ďalšej kategórii sa platí polovičné štartovné. Pretekár môže mať maximálne 3 štarty. V takomto pripade minimálne jeden štart musí byť v disciplíne canicross. Do poznámky treba uviesť meno pretekára a dátum pretekov. Bez týchto údajov nebude platba akceptovaná! Priniesť k registrácii potvrdenie o zaplatení.V prípade platby na účet sa platí štartovné výlučne prevodom. V prípade vkladu v hotovosti na účet v banke + 1eur.
V cene štartovného je zahrnuté aj občerstvenie pre pretekára – pri viacerých štartoch, je nárok len na jedno občerstvenie. V prípade neúčasti je štartovné nevratné. Štartovné je neprenosné na inú osobu
Štarty individuálne.

*Vyhlásenie výsledkov:*
Vyhlásenie víťazov jednotlivých kategórii je možné len pri účasti min. 3 pretekárov v danej kategórii – to isté platí v prípade oddeleného vyhodnotenia muži a ženy.
Vyhlásenie výsledkov preteku prebehne v nedeľu, cca hodinu po dobehnutí posledného pretekára.Pretekár nemôže súbežne štartovať vo viacerých kategóriach. Pretekár štartujúci viackrát v jednej kategórii sa v rámci kategórie vyhlási len raz.

*Číslo účtu na úhradu:*SK8902000000001312857358
*Pravidlá pretekov:*

*Pri prezentácii pretekára je potrebné predložiť platný očkovací preukaz psa spolu s platným očkovaním.

*Počas celej doby preteku musí byť pes vedený a pripnutý na vôdzke.

*Pes musí byť starší ako 12 mesiacov pri kategórii CC, pre kategórie SC a BKJ starší ako 18 mesiacov.

*Pes musí byť počas preteku na postroji, štart na obojku nie je možný!

*Pretek sa koná pod záštitou SZPZ
*Pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom rodiča.

*Prilba okrem kategórie canicross je povinná!
Usporiadateľ sa vyhradzuje možnosť zmeny trate v prípade nepriaznivého počasia. Všetci účastníci podujatia sú s prihliadnutím na povahu podujatia povinní počínať si tak, aby nedošlo ku škodám na zdraví a majetku. Usporiadateľ nezodpovedá za škody na majetku a zdraví spôsobené účastníkom podujatia, či už samotným účastníkom alebo jeho psom, iným účastníkom podujatia alebo treťou osobu, alebo inak.
Porušenie pravidiel je trestané diskvalifikáciou!! Všetci účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť!!
*Kontakt na usporiadateľa:*

Gabriela Artimovicova Hockickova (FB) +421905501796
*Termín:* 23.-24.9. 2023
*Kategórie:*
Kategória sa otvára v prípade, že deň po uzávierke prihlášok sú v danej kategórii prihlásení min. 3 pretekári s riadne uhradeným štartovným!!! Toto platí pre všetky kategórie.
Bosorkin canicross kategórie: 23.9.-24.9. 2023
OPEN:
CC muži

CC ženy
BKJ muži

BKJ ženy
SC 1

SC 2
FCI kategórie sa otvarajú v rovnakých kategoriách ako OPEN v prípade, že v danej kategórii budú prihlasení minimálne 3 pretekári s riadne uhradeným štartovným.

V prípade účasti aspoň 3 pretekárov FCI v disciplíne, sa títo pretekári vyhodnotia spoločne (muži/ženy). Pretekár súťažiaci v kategorii/disciplíne FCI bude vyhodnotený osobitne len v rámci FCI.
Prihlásenie do FCI kategórie je možné, iba pokiaľ registrované psy sú niektorého z plemien – Sibírsky husky, Aljašský malamut, Samojed, Grónsky pes. Pôvod psov musí byť jednoznačne preukázaný jeho originálnym rodokmeňom.

Hobby canicross kategórie: len nedeľa 24.9.2023
ženyCC 1 pes do 14,9 kg

mužiCC 1 pes do 14,9 kg

ženyCC 1 pes nad 15 kg

mužiCC 1 pes nad 15 kg

CC ženy veteránky ( nad 40 rokov )
CC muži veteráni ( nad 40 rokov )

*Detský beh:* – prihlasovanie bude prebiehať na mieste, v deň konania sa preteku.

Vyhlásenie víťazov je možné len pri účasti 3 pretekárov v danej kategórii – to isté platí v prípade oddeleného vyhodnotenia muži a ženy.
*Usporiadateľ:* SHT Haniska

Veľmi sa tešíme, že si spolu s nami maximálne užijete.

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies