Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Láb Dog Race 2023 Láb - preteky psích záprahov

Láb Dog Race 2023 Láb - preteky psích záprahov
Termín: 07.10.2023 - 08.10.2023
Téma: PRETEKY a SÚŤAŽE
Miesto konania: Láb (SR - Bratislavský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: mushing.sk

Popis

Láb Dog Race 2023

Dátum: 7. októbra - 8. októbra 2023
Miesto: Láb, poľovnícka chata Malina

Tento rok sme si pre Vás pripravili aj druhé podujatie Láb Dog Race, ktoré bude súčasťou aj série pretekov Canis Lab Cup

Ide o najväčší česko-slovenský mushingový pohár, ktorý zabezpečuje náš generálny partner podujatia Canis Lab

Všetky potrebné info na: https://canislab.sk/pages/canis-lab-cup.

Pretekať sa bude v kategóriách Canicross, Bikejoring, Scooter, Veľký a Malý záprah

Samozrejmosťou sú detské kategórie, ktoré sa uskutočnia v nedeľu. Opäť sa môžete tešiť aj na kategóriu kombinácia: Beh + Scooter so psom

Dátum podujatia: 07. – 08.10.2023

Miesto preteku: Láb, poľovnícka chata Malina, 48.372945, 16.953830 www.obeclab.sk

Trať: Hlavný pretek – info k trati upresníme
beh mladších detí 800m
detský beh 100-300m
Kombinácia – Beh (1000m) + Scooter (1000m)

Zmena dĺžky trate organizátormi vyhradená – na základe špeciálnych okolností: skrátenie alebo predĺženie trate maximálne do 25% od oznámenej dĺžky trate v propozíciách.

Program podujatia:
Piatok 06.10.2023
Prezentácia pretekára a veterinárna prehliadka psa bude prebiehať aj v piatok poobede – čas upresníme

Sobota 07.10.2023:
7:30 – 8:30 Prezentácia pretekára a veterinárna prehliadka psa
8:30 – briefing pretekov
9:00 štart prvého kola hlavného preteku, individuálne štarty
štart kombinácie – hodinu po dobehnutí posledného pretekára hlavnej kategórie, hromadný štart
Vyhlásenie kategórie kombinácia – 30 minút po dobehnutí posledného pretekára
Večerné posedenie, voľná diskusia pri teplom či studenom nápoji

Nedeľa 08.10.2023:
8:00 štart druhého kola hlavného preteku, individuálne štarty
cca 12:00 – detská kategória, registrácia do 11:30, individuálne štarty
tombola, následne vyhlásenie výsledkov + detská kategória

Vyhlásenie víťazov a zverejnenie výsledkov hlavného preteku hodinu po dobehnutí posledného pretekára v nedeľu. Vyhlásenie kategórie kombinácia pol hodinu po dobehnutí posledného pretekára v sobotu.

Akákoľvek zmena programu je zo strany usporiadateľa vyhradená!
Posunutie štartu kvôli klimatickým podmienkam možné!
——————————————————————————
Prihlásenie na pretek:

Je možné len online cez www.mushing.sk

Štart na preteku je možný len v prípade riadneho prihlásenia online a uhradenia štartovného. Prihlásenie na mieste nebude možné!!!
Prihlásenie na mieste možné len pre kategóriu „Kombinácia“ – pri registrácii.
Prihlásenie na mieste možné len pre kategóriu „Detský beh so psom“ – v nedeľu.

Uzávierka prihlásenia: utorok 03.10.2023 do 23:59

Štartovné – hlavný pretek: 25,00€ – pre členov SZPZ a 30,00€ – pre nečlenov SZPZ (platí pre slovenských pretekárov).
Štartovné v juniorskej kategórii 5,00€
Kategória „Kombinácia“ sa platí zvlášť, pre všetkých rovnako 10,00€. Platba na mieste pri registrácii a prihlásení.
Detské kategórie – dobrovoľné štartovné na mieste v nedeľu pri prihlásení.

V prípade štartu v ďalšej kategórii sa platí polovičné štartovné – platí pre hlavný pretek. Do poznámky treba uviesť meno pretekára a dátum pretekov. Bez týchto údajov nebude platba akceptovaná! Priniesť k registrácii potvrdenie o zaplatení.

Platbu je potrebné uhradiť do uzávierky 03.10.2023 23:59 na účet.

Platba na mieste bude možná len po dohode s usporiadateľmi – platí pre zahraničných pretekárov. Platba za kategóriu „Kombinácia“ na mieste pri prihlásení.

V cene štartovného je zahrnuté občerstvenie pre pretekára prvý deň preteku – platí pre hlavný pretek. Pri viacerých štartoch, je nárok len na jedno občerstvenie.

Na mieste bude možné občerstvenie si zakúpiť – bufet bude otvorený v piatok, sobotu a aj v nedeľu, a bude možné si zakúpiť kávu, čaj, párky, nealko, alko, keksíky…

V prípade neúčasti je štartovné nenávratné!!!!

Číslo účtu na úhradu: IBAN : SK05 6500 0000 0036 5165 6250
——————————————————————————
Pravidlá pretekov:

Pre prezentácii pretekára je potrebné predložiť platný očkovací preukaz psa spolu s platným očkovaním.
Počas celej doby preteku musí byť pes vedený a pripnutý na vôdzke.
Pes musí byť starší ako 12 mesiacov
Pes musí byť počas preteku na postroji, štart na obojku nie je možný!
Pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom rodiča.
Prilba okrem kategórie canicross je povinná!
Prilba povinná tak isto v kategórii „Kombinácia“ v druhej časti Scooter
Protesty po zložení poplatku 30€

Usporiadateľ sa vyhradzuje možnosť zmeny trate v prípade nepriaznivého počasia. Usporiadateľ sa vyhradzuje možnosť zmeny programu. Všetci účastníci podujatia sú s prihliadnutím na povahu podujatia povinní počínať si tak, aby nedošlo ku škodám na zdraví a majetku. Usporiadateľ nezodpovedá za škody na majetku a zdraví spôsobené účastníkom podujatia, či už samotným účastníkom alebo jeho psom, iným účastníkom podujatia alebo treťou osobu, alebo inak.

Porušenie pravidiel je trestané diskvalifikáciu!!

Všetci účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť!!
——————————————————————————
Kategórie:
Veľký záprah (5 a viac psov)
Veľký záprah FCI (5 a viac psov)
Malý záprah (3-4 psy)
Malý záprah FCI (3-4 psy)
Scooter (kolobežka) 2 psy (SC2)
Scooter (kolobežka) 1 pes (SC1) – muži / ženy
Scooter 1 pes FCI – muži / ženy
Scooter 2 psy FCI
Bikejöring (bicykel) 1 pes (BKJ) – Muži – od 18 rokov
Bikejöring (bicykel) 1 pes (BKJ) – Ženy – od 18 rokov
Bikejöring (bicykel) 1 pes (BKJ) FCI – muži / ženy
Canicross (beh) 1 pes (CC) – Muži
Canicross (beh) 1 pes (CC) – Ženy
Canicross (beh) 1 pes FCI – muži / ženy
Canicross (beh) 1 pes – Junior (CC-J)
Kombináca (beh 1000m + kolobežka 1000m) s tým istým psom – hromadný štart
Detská kategória beh so psom – 100-300m (podľa veku prihlásených účastníkov)

Prihlásenie do FCI kategórie je možné, iba pokiaľ registrované psy sú niektorého z plemien -Sibírsky husky, Aljašský malamut, Samojed, Grónsky pes. Pôvod psov musí byť jednoznačne preukázaný jeho originálnym rodokmeňom.

V zmysle pretekárskeho poriadku bod 2.2 bude kategória otvorená v prípade prihlásenia minimálne 3 tímov.

Vyhlásenie víťazov je možné len pri účasti 3 pretekárov v danej kategórii – to isté platí v prípade oddeleného vyhodnotenia muži a ženy.

Pretek sa koná pod záštitou SZPZ, na pretek sa vzťahujú pravidlá SZPZ.

Kombinácia – kombinácia kategórii canicross a scooter. Táto kategória bude prebiehať na trati pozostávajúcej z 2 okruhov po 1000m, kde oba okruhy je pretekár povinný absolvovať s tým istým psom. Štart bude hromadný, začína sa kategóriou canicross (platia pravidlá pre túto kategóriu). Po dobehnutí do zóny „výmeny“ bude musieť pretekár svojho psa prepnúť už k vopred pripravenej kolobežke. Štartovať musí s povinnou výbavou – prilbou a rukavicami – je na pretekárovi v ktorom bode si povinnú výbavu nasadí. Následne sa musí presunúť so psom a kolobežkou v ruke k štartovej čiare druhého kola, kde bude pustený k druhému okruhu na kolobežke so psom. Pri prechode z kategórie canicross na scooter v zóne výmeny je pretekár povinný si počínať sám, bez pomoci. Výnimku tvorí jedine prípad voľného pohyb psa, kedy je bezodkladne potrebné voľne pobehujúceho psa zastaviť. Pri predbiehaní bežca kolobežkárom, je bežec so psom povinný bezodkladne uvoľniť cestu kolobežkárovi. Kolobežkár je povinný obiehať tak, aby dbal na bezpečnosť obiehaných.

Kontakt na usporiadateľa:
Tomáš Lacuška
t.lacuska22@gmail.com
+421918122950

Mariana Kotuliaková
m.kotuliak@gmail.com
+421948517704

Alica Maderová
+421904958484

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies