Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Žiarsky jarmok Žiar nad Hronom 2014 - 23. ročník

Žiarsky jarmok Žiar nad Hronom 2014 - 23. ročník
Termín: 09.10.2014 - 11.10.2014
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Žiar nad Hronom (SR - Banskobystrický kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.ziar.sk
www.youtube.com/watch?v=pryNFZw_kzg

Popis

Žiarsky jarmok Žiar nad Hronom 2014

sa uskutoční v dňoch 10. októbra 2014 od 10:00 hod. do 22:00 hod. a 11. októbra 2014 od 08:00 hod. do 18:00 hod. v priestoroch Svätokrížskeho námestia, Ul. Hviezdoslavovej, Ul. A. Kmeťa a vyhradenej časti Ul. Š. Moysesa.

Predpredaj predajných miest pre stánky s občerstvením bude na Mestskom úrade, Ul. Š. Moysesa č. 46 v Žiari nad Hronom od 16. – 19. septembra 2014 – kancelária č. 15 u p. Žiaka.

Predpredaj predajných miest pre stánky so spotrebným a iným tovarom bude v Mestskom kultúrnom centre, Ul. SNP 119 v Žiari nad Hronom od 22. septembra 2013 do 23. septembra 2014, ďalšie dni na Mestskom úrade, Ul. Š. Moysesa č. 46 v Žiari nad Hronom – kancelária č. 22.

Stavanie stánkov je možné realizovať nasledovne:

- štvrtok 09. októbra 2014 od 12:00 hod. do 22:00 hod. - len stánky s občerstvením
- piatok 10. októbra 2014 od 05:00 hod. do 09:00 hod.
- sobota 11. októbra 2014 od 05:00 hod. do 07:30 hod.

Na Svätokrížskom námestí budú postavené stánky s občerstvením. Ostatné stánky sa budú stavať na Ul. Hviezdoslavovej, Ul. A. Kmeťa, vyhradenej časti ulice Š. Moysesa.
Rozmiestnenie predajných stánkov, komunikačných plôch a jednotlivých atrakcií určí Organizačný štáb jarmoku.

Bližšie informácie na tel. čísle: 045/6787143, 6787139

Copyright © 2011 – 2021 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny