Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Vianočné trhy 2023 Snina

Vianočné trhy 2023 Snina
Termín: 01.12.2023 - 14.01.2024
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Snina (SR - Prešovský kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.snina.sk

Popis

Vianočné trhy 2023 Snina

Dátum: 01.12.2023 - 14.01.2024
Dátum: - na odovzdanie ponúk 24.11.2023 do 12:00 h. na prevádzkovanie stánku s vianočným sortimentom!!!!!!!!!!!!!!!

Mesto Snina vyzýva žiadateľov o prevádzkovanie stánku s vianočným sortimentom na predkladanie žiadostí na predaj počas adventného a vianočného obdobia.

Predmet výzvy:

- Mesto Snina poskytuje v termíne od 01.12.2023 - 14.01.2024 vianočné stánky na námestí Centrum za účelom ich prevádzkovania s vianočným sortimentom vrátane občerstvenia.

Stánok bude poskytnutý záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu, pričom minimálny poplatok určený VZN č. 117/2012 za dané obdobie je 1330,- € vrátane poplatku za elektrickú energiu.

Spôsob podávania výzvy a lehota na podanie výzvy:

- Poštou alebo osobne do podateľne na adresu: Mestský úrad Snina, Strojárska ulica 2060/95, 069 01 Snina, s nadpisom na obálke „výzva na prevádzkovanie vianočného stánku - neotvárať“, najneskôr do 24.11.2023 do 12:00 h.

Copyright © 2011 – 2023 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies