Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Folklorfest.sk : podujatia na voľný čas
Tipy na víkend

Zlatomoravecký jarmok 2024 Zlaté Moravce

Termín: 27.09.2024 - 28.09.2024
Téma: JARMOKY, TRHY a HODY
Miesto konania: Zlaté Moravce (SR - Nitriansky kraj)
Ubytovanie · Počasie · Cestovné poriadky
Web: www.zlatemoravce.eu/zlatomoravecky-jarmok.html

Popis

Mesto Zlaté Moravce oznamuje záujemcom
o predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb na príležitostných trhoch v meste Zlaté Moravce, že Zlatomoravecký jarmok 2024 sa uskutoční v dňoch 27.09.2024 (od 9.00 hod do 24.00 hod.) - 28.09.2024 (od 8.00 hod. do 24.00 hod.) v centre mesta Zlaté Moravce (Námestie Andreja Hlinku, Župná ul., Ul. Janka Kráľa, Migazziho ul. ).

Prihlášky na Zlatomoravecký jarmok 2024 spolu so všetkými prílohami v zmysle zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov je potrebné doručiť MsÚ Zlaté Moravce (osobne, poštou alebo elektronicky cez portál slovensko.sk, podpísané zaručeným elektronickým podpisom ) do 31.07.2024.
Na prihlášky, ktoré budú zaslané oneskorene a na neúplné prihlášky sa prihliadať nebude.

Copyright © 2011 – 2024 | Folklorfest.sk | Vlastník práv doc. Ján Styk - Institut | Všetky práva vyhradené
Údaje o prevádzkovateľovi | Obchodné podmienky | Manuál a pokyny | Nastavenia cookies